User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Daglig bön - 2020-02-13

Guds närvaro

"Var stilla och begrunda att jag är Gud." Herre,Dina ord leder oss till Din närvaros frid och väldighet.

Frihet

Av Guds nåd föddes jag för att leva i frihet. Fri att njuta av allt det goda Han skapade åt mig. Käre Herre, hjälp mig att leva enligt din plan, i orubblig förtröstan på din kärleksfulla omsorg.

Medvetande

Den här stunden riktar jag all min uppmärksamhet mot Dig. Jag lägger mina sysslor och bekymmer åt sidan. Din närvaro, Herre, skänker mig vila och vederkvickelse.

Guds ord

Mk 7:24-30

Jesus begav sig bort därifrån och kom till trakten av Tyros, där han tog in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det men lyckades inte hålla sig undan. En kvinna, vars dotter hade en oren ande, fick höra talas om honom och kom och kastade sig för hans fötter. Hon var inte judinna utan av syrisk-fenikisk härkomst. Nu bad hon honom driva ut demonen ur hennes dotter. Han sade: "Låt barnen äta sig mätta först. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna." - "Nej, herre", svarade hon, "men hundarna under bordet äter smulorna som barnen lämnar kvar." Då sade han till henne: "För de ordens skull säger jag dig: gå hem, demonen har farit ut ur din dotter." Och hon gick hem och fann flickan liggande på sin säng, fri från demonen.

Några tankar om dagens bibelord

Active
Default
  • När den förväntade Messias eller Frälsaren anlände från himlen, trodde några att han bara kom för att skipa rättvisa och straffa människorna. Men Jesus sade att han hade kommit för att bota vårt förhållande till Gud, vår himmelske Fader och med varandra. Det hade brutits. För oss skulle tonvikten ligga på ett samspel, som det mellan ett barn och en kärleksfull förälder.
  • Denna kvinna med en icke judisk bakgrund kan lära oss något om att be, för hon hade i sitt spontana samtal med Jesus samma inställning som ett tillitsfullt barn. Hon talar med honom och är ihärdig på samma sätt som han själv hade instruerat oss att vara när han lärde oss hur vi skulle be. Han sade till oss att vi måste vara ihärdiga. ”Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas” (Luk 11:9).
  • Djupet i denna kvinnas tro är ett exempel för oss. Hon har inte visat sin dotter för Jesus men utsikterna för att dottern skall kunna botas på långdistans utgör inte några problem. Jesus brukade ibland säga att han fann en större tro bland utlänningar än bland sitt eget folk.

Samtal

Jesus, Du tog alltid emot de små barnen när Du vandrade på vår jord. Ge mig ett barns förtröstan på Dig. Hjälp mig att bli övertygad om att Du aldrig kommer att överge mig.

Sammanfattning

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande,

nu och alltid och i evigheters evighet.

Amen.

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med