User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Daglig bön - 2019-11-12

Guds närvaro

Här är jag, Herre. Jag söker Din närhet. Jag längtar efter Din läkande kraft.

Frihet

Herre, du gav mig frihetens värdefulla gåva. Herre, hjälp mig att bli fri från varje form av rasism och intolerans. Herre, påminn mig om att vi alla har samma värde i dina kärleksfulla ögon.

Medvetande

Hjälp mig, Herre, att bli allt mer medveten om din närvaro. Lär mig att känna igen din närvaro i andra människor.

Guds ord

Luk 17:7-10

Jesus sade: "Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger:Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tackför att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er: när ni har gjort alltsom åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra."

Några tankar om dagens bibelord

Active
Default
  • ”Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.” Hur mycket realiteter finns inte i de orden, en realism som räddar oss från inbilskhet, även av det andliga slaget. Herre, hjälp mig förstå att vägen till verklig ödmjukhet går genom att acceptera vem jag är och att inte ta mig själv, mina misstag och insatser på alltför stort allvar.
  • Under den Sista Måltiden gjorde vår Gud det som ingen förnuftig mästare skulle ha gjort. Han tog på sig sitt förkläde och tvättade sina lärjungars fötter. Sedan sade han till dem att han gjorde det för att de skulle göra detsamma för varandra. Jag ber om en större förståelse för den kärlek som Jesus har för oss och hur central det ödmjuka tjänandet är för vårt lärjungeskap.

Samtal

Hur har Guds ord berört mig? Förblev jag oberörd? Tröstade det mig eller fick det mig att handla på ett nytt sätt? Jag föreställer mig att Jesus står eller sitter bredvid mig. Jag vänder mig mot honom och delar mina känslor med honom.

Sammanfattning

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. 

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med