User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Daglig bön - 2019-03-19

Guds närvaro

När som helst under dagen eller natten kan vi söka kontakt med Jesus. Han väntar alltid på att vi skall ta kontakt. Vilken underbar nådegåva. Man behöver varken telefon eller e-post, endast en viskning.

Frihet

Herre, ge mig nåden att vara fri i anden. Rena mitt hjärta och min själ, så att jag med glädje kan leva i din kärlek.

Medvetande

Den här stunden riktar jag all min uppmärksamhet mot Dig. Jag lägger mina sysslor och bekymmer åt sidan. Din närvaro, Herre, skänker mig vila och vederkvickelse.

Guds ord

Matt 1:16, 18-21,

Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder."

Några tankar om dagens bibelord

Active
Default
  • Maria bar på barnet inom sig när hon skulle gifta sig med Josef. Han var förvånad och visade att de hade ett kyskt förhållande. Han kan ha varit en änkling.
  • När han står i begrepp att lämna henne, säger en Herrens ängel till honom i en dröm att inte göra det. Det budskap som gavs honom var både unikt och märkligt. Barnet i hennes sköte hade avlats av den Helige Ande. Josef måste omedelbart ha förnummit att också han hade blivit kallad till en särskild uppgift.
  • Josef hade ombetts att ta hand om Maria och hennes barn. Den som skulle födas hade en gudomlig uppgift, att rädda sitt folk från deras synder. Josef måste ha insett att också han hade en särskild del i allt detta. Han lydde utan att tveka och vi kan förmoda att det skedde med glädje. Han tog Maria, denna underbara kvinna, till sin hustru. Vilket privilegium var det inte!

Samtal

När jag nu befinner mig inför Guds ansikte, föreställer jag mig att Jesus själv står eller sitter bredvid mig. Jag säger allt det jag tänker på, allt det jag bär i mitt hjärta, som en vän talar till en vän.

Sammanfattning

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande,

nu och alltid och i evigheters evighet.

Amen.

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med