User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Daglig bön - 2018-10-15

Guds närvaro

"Kom till mig, ni alla som är tyngda av bördor och jag skall ge er vila."

Frihet

Din död på korset har gjort mig fri. Jag kan leva i glädje och frihet utan att frukta döden. Din barmhärtighet känner inga gränser.

Medvetande

Eftersom jag vet att Herren älskar mig villkorslöst, kan jag kosta på mig att vara uppriktig angående mina känslor. Jag berättar öppet om mina känslor för Herren.

Guds ord

Luk 11:29-32

När ännu mer folk strömmade till sade Jesus till dem: ”Detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett tecken, men det skall inte få något annat än Jona-tecknet. Ty liksom Jona blev ett tecken för folket i Nineve skall Människosonen bli det för detta släkte. Söderns drottning skall uppstå vid domen tillsammans med människorna i detta släkte och bli deras dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet, men här finns något som är förmer än Salomo. Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona.

 

Några tankar om dagens bibelord

Active
Default
  • När Jesus hade gjort ett underverk anklagade några av hans åhörare honom för att ha framkallat makten hos de ondas furstar. Det visade hur trångsynta de var. Från denna inställning kom också deras krav på ett ”tecken” innan de skulle kunna tro på honom, något som var jordomskakande och spektakulärt. I motsats till det var det från sina egna hjärtan som folket behövde hämta sin öppenhet mot Jesus och en verklig tro.
  • Folket i Nineve gav i det förflutna ett exempel som de behövde. De lyckades få denna genuina tro när Jona sändes för att framkalla deras lydnad för Guds gärningar i dem. Söderns drottning, som var en främling, hyste samma känslor när hon kom till Israels konung Salomon.
  • Människan Jesus är emellertid ett mäktigare ”tecken” än alla dessa. För Jesus är inget mindre än den fulla uppenbarelsen av Fadern i himlen.

Samtal

Börja tala med Jesus om det bibeltext du just läst. Vilken del av den slår an en sträng inom dig Kanske något som en vän har berättat eller en historia jag nyligen hört dyker upp i ditt medvetande. Om det är så, får du då hjälp att se det som bibeltexten försöker säga dig i nytt ljus?

Sammanfattning

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande,

nu och alltid och i evigheters evighet.

Amen.

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med