User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mk 12:38-44

Guds ord

Allt folket lyssnade gärna på Jesus, och i sin undervisning sade han: ”Se upp med de skriftlärda, som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. Så mycket hårdare blir den dom de får. Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och lade ner två kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade: ”Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på.”

Mk 12:38-44
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Jesus utmanar här åter konventionen genom att lovorda den fattiges generositet, som står i motsats till den rikes uppblåsthet. Änkan är ödmjuk och tänker inte på sig själv. Hon är inte medveten om det, men hon lever ut det mäktiga budskapet i lovprisningarna: Saliga är de fattiga. Saliga är de ödmjuka.
  • Vilka värderingar har jag för att mäta framgång? Överensstämmer mina tankar om framgång med de som Gud har?
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Av de tio budorden talar Jesus om de två viktigaste, kärleken till Gud och kärleken till vår nästa. Om vi lyckas hålla dessa två så kommer vi automatiskt att också hålla de övriga åtta! Om vi älskar Gud, kommer vi att se honom i vår nästa och behandla dem rättrådigt och hedersamt. Härigenom kommer vi inte att såra vår nästa utan göra vårt bästa för att leva i frid med dem.
  • Jesus, hjälp oss att vara medvetna om vår själviskhet och våra fördömande attityder mot andra. Vi är långt ifrån att älska vår nästa som oss själva och ändå är det vad du ber oss att göra. Vi kan inte älska dig och handla tanklöst mot vår nästa. Lär oss därför Herre dina vägar.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Att sträva efter hedersämbeten och höga titlar kritiseras hårt i evangelierna. Att söka dem skiljer sig från hur Jesus agerar. Att söka uppmärksamhet är inte hans sätt. I lidandets historia blir han en "nolla", allas tjänare, den som befinner sig i botten av den mänskliga pyramiden.
  • Den fattiga änkan, som skulle ha föraktats för det, är i själva verket en förebild för lärjungarna. Vad änkan gav, kan verka obetydligt för många kvantitativt sätt. Hon lovprisas för sin stora generositet när hon ger allt hon hade och inte bara av sitt överflöd.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Vi tänker på kärleken som något spontant. Därför verkar budet att älska allra först främmande. Att ha skapats i Guds avbild, Gud som är kärleken, innebär att vi har en önskan och förmåga att utveckla denna gåva. Men vi är svaga och har själviska tendenser att vilja gå vår egen väg. Den sanna kärleken innebär att vi beslutar att svara generöst även när vi inte känner för det.
  • "Älska Gud". Det verkar lätt. "Älska din nästa!" Det är svårare."Älska dig själv!" Det verkar främmande för evangeliet, men det finns en hälsosam självkärlek som bekräftar Guds skapande kärlek inom oss. Gud ser allt det skapade, inklusive mig, och säger att det är mycket gott. Kan jag glatt acceptera denna gåva?
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Än en gång påminner oss Jesus om hur vi skall vara mot varandra. Vi är alla Faderns söner och döttrar och måste därför vara medvetna om den värdighet som vi alla bär på. Genom dopet har vi förts in i Guds familj och därför är vi alla bundna vid varandra genom nåden. Ingen är större eller viktigare än någon annan och i vår himmelske Faders ögon är vi alla jämlika.
  • Fader, tack för gåvan att vi har varandra. Hjälp oss behandla varandra med vänlighet och respekt. Att älska som du är något vi inte är i stånd till om du inte är där och väcker större kärlek i våra hjärtan för alla som vi möter.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • De skriftlärda spelade som advokater och teologer en viktig roll i det judiska samhället. Jesus fördömde inte alla skriftlärda utan bara de som levde vräkigt, sökte sociala privilegier, bedrog de sårbara (kvinnor) och hycklade i sitt religiösa förhållande.
  • Detta beteende kontrasterade mot bilden av den fattiga änkan i läsningens andra del. På grund av sin uppriktiga tro och stora generositet bidrar hon med allt hon äger (två små kopparmynt) till templets underhåll. Men framhåller Jesus henne som någon att efterlikna eller någon som utsatts för religiös exploatering? Lovprisar eller beklagar han henne?
 • Några tankar om dagens bibelord

  Active
  Default
  • Änkor omnämns i detta evangeliums båda delar. De representerar de fattigaste och mest sårbara i samhället. Men de som "förtär änkornas hus" och som kan mångfaldiga deras lidanden, kan även bli sedda i det offentliga livet, när de ber offentligt och försöker vinna erkänsla. Detta slags hyckleri avskyr Jesus.
  • Jesus ser en fattig änka som lägger sina sista två kopparslantar i tempelkistan. Det var allt hon hade att leva på. Jesus förvånas och kontrasterar hennes generositet mot de rikas, som inte nödvändigtvis var dålig. De gav rikligt "av sitt överflöd". Underförstått kan han ha kritiserat de religiösa myndigheterna för att de försökte få människorna att skiljas från det som de inte hade råd med att vara utan.
  • Uppskattar jag egenskaperna hos dagens änkor?
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Vi tänker på kärleken som något spontant. Det kan därför förefalla främmande med en uppmaning att älska. Att vara skapad i Guds avbild, Gud som är kärlek, med kärlekens hjärtan, gör att vi har en önskan och förmåga att utveckla denna gåva. Men vi är svaga och har själviska tendenser att gå vår egen väg. Den sanna kärleken är ett beslut att svara generöst på kärleken, också när vi inte känner för det.
  • ”Älska Gud!” Det kan verka lätt. ”Älska din nästa!” Det är svårare.” Älska dig själv!” Det förefaller främmande för evangeliet, men det finns en hälsosam egenkärlek som erkänner Guds kreativa kärlek i oss själva. Gud ser allt som är skapat, inklusive mig själv, och säger att det är mycket gott. Kan jag acceptera denna gåva med glädje?

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med