User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Luk 17:1-6

Guds ord

Jesus sade till sina lärjungar: "Det är oundvikligt att förförelserna kommer, men ve den genom vilken de kommer. Det vore bättre för honom att ha sänkts i havet med en kvarnsten om halsen än att kunna förleda en enda av dessa små. Ta er i akt! Om din broder gör orätt, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han gör orätt mot dig sju gånger om dagen och sju gånger kommer tillbaka och säger: Jag ångrar mig, så skall du förlåta honom."

Apostlarna sade till Herren: "Ge oss större tro." Herren svarade: "Om ni hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.

Luk 17:1-6
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Bilden av en kvarnsten om halsen ger oss rysningar längs ryggraden. Jag ber för "dessa små" som i vår nutida Kyrka har blivit förförda.
  • ”Det är oundvikligt att förförelserna kommer". Jesus reste sig tre gånger och fortsatte på vägen till Korset. Kan jag komma till rätta med mina egna fall? Om jag kan det, kan jag kanske hysa lite mer medkänsla för min granne som är lika svag.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • I dag varnar Jesus oss för att vara försiktiga med hur vi påverkar andra. Vi får inte fresta någon med ord, handlingar eller på något sätt som strider mot samhällets lagar. Vi uppmanas också att ångra oss, och om någon sårar oss, skall vi förlåta dem. Om vi har gjort fel, ombeds vi att söka förlåtelse.
  • Jesus, vi har så bråttom med att klandra, döma och är benägna att hålla fast vid den ovilja som vi hyser mot någon, även om det kan ha hänt för länge sedan. Fader, lär oss att förlåta som du har förlåtet oss.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • "Dessa små" är sårbara människor som inte kan försvara sig själva. Har jag någonsin sårat eller satt mig över någon som är svagare än jag själv? Är jag en översittare? Om jag är det, ber jag Gud om förlåtelse och ber för dem vars glädje jag förstört?
  • Uppfattar människor omkring mig som någon som har lätt att förlåta? Jesus hyser aldrig agg mot någon och jag måste bli som honom för att vara en sann lärjunge.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • "Förlåt oss våra skulder" säger vi upprepade gånger till Gud, och vi behöver upprepa det gång på gång när vi gör oss skyldiga till nya försyndelser. Du säger till mig, Herre, att ha samma tålamod med andras ånger, som du har med min. Tack Herre. Jag behöver denna påminnelse. Förlåtelse är inte som en filt som täcker allt, utan sträcker sig ut mot den som ångrar sig. Du uppmanar mig att vara omdömesgill och inte dum. Men när jag förlåter, måste det innebära att jag inte mer tänker på anledningen till det.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Jesus säger oss att vi, trots alla ansträngningar att vara goda, kan vara säkra på att vi kommer att falla. Han förstår det och har därför gett oss sin underbara försoningsgåva. Men han varnar oss för den stora skada vi kan åstadkomma om vi blir ansvariga för andras fall. Vår sammanhållning skall vara för ömsesidigt bistånd och inte leda till att andra kommer på villovägar.
  • Var tacksam för alla som, med Guds nåd, hjälpte dig att leva din tro i Jesu skugga. Att vara medveten om sina egna svagheter och vår Herres medkänsla, hjälper oss att vara mer Kristuslika när vi förlåter andra.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Active
  Default
  • De hårda orden om förföljelser påminner oss om de mycket smärtsamma erfarenheterna om barnutnyttjande som har orsakat och fortfarande förorsakar så mycket skada inom Kyrkan och samhället. Vi ber om förlåtelse och ånger samt att människorna och deras syndfulla strukturer blir botade.
  • ´Herre, ge oss en större tro´. Vilken vacker bön, som kan följa oss genom hela vårt liv. Jesus svar ger oss tröst. Bara en mycket liten tro räcker och den kommer att leda till underverk. Ändå tenderar vi att oroa oss alltför mycket över hur stark och djup vår tro är. Tack Herre för trons stora gåva.

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med