User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matt 5:20-26

Guds ord

Jesus sade: "Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte in i himmelriket.

Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret".

Matt 5:20-26
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Händelser, som när de inträffar förefaller obetydliga, kan senare vara fröet till något betydelsefullt. De kan leda till större förändringar, tillrättalägganden och vändpunkter. Avgörande ögonblick kan påverkas av det som verkar obetydligt. Vi ber att vi får se vart Gud leder oss i dessa stunder.
  • Fariséerna var huvudsakligen angelägna om att bli älskade av Gud, snarare än av sin nästa. Men för Jesus var detta intimt förknippat. Han uppmärksammar vikten av att ha det rätta förhållandet till Gud och till vår nästa. Försoning och förlåtelse är grunden i alla förhållanden, för Gud är en Gud för relationer. Är jag känd för att vilja försona mig?
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Standarden som råder i det himmelska konungadömet är hög! Jesus avfärdar inte Gamla Testamentets lärosatser men han går in i djupet i dem. Vi kan med vårt konventionella goda uppförande vara självbelåtna och nöjda. Men Jesus säger till oss: "Hur förhåller det sig med din vrede och har du förolämpat någon? Har du någonsin föraktat någon? Ett sådant uppförande kommer inte längre att accepteras."
  • Han säger också till oss varför det inte kommer att accepteras. Det är för att i hans konungadöme är alla "en broder eller syster."Sankt Paulus säger att var och en är "en broder eller syster som Kristus har dött för" (1 Kor 8:11). Herre, hjälp mig att från och med nu se alla människor som de verkligen är!
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Jesus vill inte att förbudet mot att döda tas alltför bokstavligt, utan att det skall inkludera all slags psykologisk eller verbal kränkning. Livet är menat att gälla fridfulla och harmoniska förhållanden. Det är därför viktigt att det sker försoning när relationerna bryts ner.
  • Behöver jag försona mig med någon i dag? Är jag villig att lämna min "gåva" (vilken den än kan vara) framför altaret och först söka försona mig med den broder eller syster som jag har något otalt med?
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Du talar till mitt hjärta Herre, och jag kan inte försona mig med dig om jag inte försonats med min granne. Förlåtelse kräver ånger och försoning. Om jag har stulit något, kan jag inte be Gud om förlåtelse, om jag inte gett tillbaka det jag stulit. Om jag känner att när jag talar, det uppstått en barriär mellan dig och mig Herre, kan det bero på att jag inte har tagit itu med den skiljemur som råder mellan mig och min granne.
  • Herre, du talar till mitt samvete och jag kommer inte att bara dömas på grund av mitt yttre handlande utan av hur jag agerar av fri vilja. Gud ser till hjärtat och hur långt jag låter mig styras av mina känslor som hat, lust och stolthet. Med andra ord skulle jag i högre utsträckning ta hänsyn till Gud än till människor.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Jesus börjar med att visa vad han menar med att göra lagen fulländad. Den nya standarden är högre än den gamla. Den handlar om vårt hjärta och inte om det yttre. Det räcker inte bara att låta bli att mörda sin broder. Du måste respektera honom.
  • Att ta del i liturgin får bara någon betydelse om det gläder oss åt att ha ett gott förhållande till andra. Det får ingen mening att ge mitt offer om jag har problem med min broder. Min dyrkan är inte något substitut för gott uppförande eller en garanti för att undgå den gudomlig domen. Det är snarare ett uttryck för vad som finns i mitt hjärta och min önskan att bli mer älskad.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Jesus kom inte för att underminera Gamla Testamentets lära utan för att fullända det. ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla” (Matt 5:17). Hans budskap går djupare än att bokstavligt följa lagen som fariséerna ägnade sig åt. Det handlar om att leva ett fullödigt kristet moraliskt liv och följa evangeliets värderingar om förlåtelse och försoning.
  • Finns det någon som jag behöver förlåta? Be om nåd att förlåta denne i ditt hjärta och att släppa taget om alla känslor av vrede och förbittring, som jag kan hysa mot denne. BeHerren om nåden att gå till denne för att söka försoning, och återställ ert förhållande till vänskap och kärlek.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Det som världen ser som något tragiskt och tomt, ser Jesus som välsignat. Det gäller ödmjukhet, sorg, mildhet, fridfullhet och andra dygder. Jesus levde med dessa egenskaper och vi kan lägga märke till dem i hans ord och gärningar under hans liv med oss på jorden. Han kunde uppmuntra oss att leva i Saligprisningarnas anda, för han levde själv enligt dem och visste att ett liv i integritet och hederlighet verkligen är välsignat.
  • Jesus levde efter alla ”Saligprisningarna” och alla som lever enligt hans sätt att leva är, och kommer att bli rikligt välsignade. Jag låter dessa Saligprisningar komma till mig och föreställer mig att Jesus säger dem till mig, i medvetande om min fattigdom, sorgsenhet och hunger.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Det finns lagöverträdelser vars domar blivit preskriberade. Men en människa, som bara strävar efter att hålla sig undan lagens bestämmelser, kommer inte att kunna hålla sig undan domen länge och hans inre kommer att förgiftas och leda till att han inte längre är ett Guds barn och Jesu följeslagare.
  • Om en människas enda ambition är att följa lagen bokstavligt, kan det leda till att vederbörande bryts ner. Fordringsägare kan t.ex. hävda sina rättigheter, om man inte går halva vägen för att tillmötesgå deras krav. Jesus hade flera berättelser om borgenärer som verkligen var onda.
  • Våra hjärtan borde alltid vara öppna för omgivningen och vi borde alltid vara redo att förlåta och inte ivriga att tilltvinga oss de fordringar vi har på andra.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Active
  Default
  • Jesus vill inte att vi skall bli arga eller förolämpa varandra.
  • Lägg märke till hur vi behandlar varandra och sök framförallt att försona er med varandra.

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med