User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

LUK 16:1-8

Guds ord

Jesus sade också till sina lärjungar: "Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sade: 'Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare.' Förvaltaren tänkte: 'Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst.' Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig. 'Hundra krus olja', svarade mannen. Då sade han: 'Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio.' Sedan frågade han näste man: 'Och du, hur mycket är du skyldig?' - 'Hundra tunnor vete.' Då sade han: 'Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio.'"

Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. "Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör.

LUK 16:1-8
 • Några tankar om dagens bibelord

  Active
  Default
  • Det här är en av Jesus mycket märkliga berättelser. En tolkning av den är att förvaltaren förhindrade att den ränta, som tillkom den rike mannen, betalades ut och följde på så sätt lagen om ränteförbud. En annan tolkning är att han förhindrade att den provision som gäldenärerna var skyldiga den rike betalades ut, och att han på så sätt skulle komma i bättre dager när han var arbetslös. Vilken rubrik som berättelsen än ges, så prisar Jesus den lagliga slugheten och förväntar sig att vi använder oss av våra huvuden och hjärtan när vi fattar våra beslut för honom. Martin Luther King sa att vi behöver "hårda huvud och mjuka hjärtan och inte mjuka huvud och hårda hjärtan".
 • Några tankar om dagens bibelord

  Active
  Default
  • * Den rike mannens lovordande kan förefalla märkligt till dess jag inser att han värdesätter den fantasi, den energi och det engagemang som förvaltaren visar prov på. Jag tänker på hur jag kan använda min fantasi för att tjäna andra i evangeliets namn.* Ibland kan jag få höra hur dagens ungdomar kritiseras. Jag tänker på vilket exempel de kan vara för mig när jag försöker leva som Jesus.

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med