User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mk 1:14-20

Guds ord

När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galiléen och förkunnade Guds budskap och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”, och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick ha  se Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem, och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde efter honom.

Mk 1:14-20
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • "Kom och följ mig". Sätten att följa Jesus är lika varierande som människorna. Men de leder alltid till att vederbörande bryter sig loss från sitt tidigare liv. Vi är sanna lärjungar när vi utmanar oss med frågan: "Hur skulle Jesus agera om han var i den situation jag befinner mig i nu?"
  • Herre Jesus, du är själva livet och du visar oss vad vi kan bli genom att tjäna och tillbe. Vi lämnar vår bräcklighet öppen för din beröring och överlåter till dig vår glädje och skröplighet.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Jesus börjar sin verksamhet med att kalla en grupp att följa honom. Han ger sina lärjungar uppdraget att fånga människor för Guds Konungadöme. Som följeslagare väljer han mycket vardagliga människor utan rikedom eller ställning. Det slående är att de saknar övertygelse, känner honom lite och ändå är villiga att riskera allt för honom.
  • Herre, du fortsätter att kalla alldagliga människor, som jag. I allt mitt mänskliga växelspel, kan jag föra ut ditt glada budskap till andra.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Jesus ankomst till Galiléen inleder en ny tidsålder. Hans egen person och verksamhet är början på Guds konungadöme, som är dynamiskt och en aktiv verklighet. Jesu ord och handlingar står alltid i detta konungadömes tjänst.
  • Herre, du kallar lärjungarna att följa dig och dela ditt uppdrag. Deras svar är radikalt och omedelbart. Må ingenting hindra mig från att ge ett generöst svar på din dagliga kallelse att följa dig.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Om du googlar "verkställande rekrytering" på webben, blir du ombedd att undersöka CV:s (eller resuméer som de ibland kallas). Det är en förteckning över vederbörande kandidaters kvalifikationer och erfarenheter. Sedan uppmanas du anställa rekryteringsexperter för att göra intervjuerna för din räkning. Jesus däremot går längs sjöstranden, möter dussintals fiskare och väljer slutligen ut Simon, Andreas, Jakob och Johannes. Han kallar dem till ett globalt uppdrag. De har inte någon egentlig erfarenhet eller träning för uppgiften. De är vanliga arbetare och goda män. Deras CV skulle kunna lyda: "Jag växte upp här. Jag fiskar"
  • Jesu kall är enkelt: "Följ mig". I dag utgör hans följeslagare den största gruppen troende i världen. Låt mig aldrig förlora känslan av hur stort det är.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Hade Simon, Andreas, Jakob och Johannes redan varit med bland åhörarna i synagogan eller vid sina båtars strandförtöjningar, när Jesus först predikade att Guds Konungadöme var i antågande? Hade de på något sätt förnummit vem Jesus var? Insåg de redan då att han skulle behöva följeslagare för sin verksamhet? När de blivit kallade, behövde de dock inte någon andra kallelse.
  • Finns det något som driver mig och säger hur också jag skall kunna göra mer för Kristi Konungadöme?
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Det är två saker som gör det svårt för oss att höra hur Jesus bjuder in oss att vara med honom som hans följeslagare och ta del i hans arbete. Det ena är våra begränsningar och känsla av obetydlighet. Det andra gäller Jesu hänförelse som Gud, trots att det är samme Jesus som vandrar här på vår jord.
  • Om du vill be med tanke på detta, så var med Jesus på en stilla plats och låt honom kalla dig vid namn. Låt honom först kalla dig att vara med honom som hans vän och ta sedan del i hans gärningar.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Active
  Default
  • På grund av att Johannes Döparen hade arresterats kunde han inte längre fortsätta sitt offentliga uppdrag. Hans önskan att Jesus och inte han själv skulle ha huvudrollen, hade nu blivit uppfylld, trots att det var oförutsett och berodde på olyckliga omständigheter. Observera hur medveten Jesus är om kontinuiteten mellan honom själv och Johannes. Hans predikouppdrag börjar precis där Johannes slutade. ”Guds konungadöme har kommit nära; ångra och tro på det glada budskapet.”
  • Att vara kristen innebär att ha ett personligt förhållande till Jesus. Kallelsen till Petrus, Andreas, Jakob och Johannes är en inbjudan till ett sådant förhållande. ”Kom och följ mig”, var med mig, lär känna mig och njut av min vänskap. Men ta också del i mitt uppdrag. ”Jag skall göra er till människofiskare”. Du kommer att få undervisa, bota och tjäna som jag. Vilket ansvar, men också vilket privilegium!

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med