User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Daglig bön - 2018-11-06

Guds närvaro

Ju mer vi söker Jesus, desto bättre kan vi känna hans närvaro. Dag efter dag drar han oss närmare  sitt kärleksfulla hjärta.

Frihet

Herre, du gav mig frihetens värdefulla gåva. Herre, hjälp mig att bli fri från varje form av rasism och intolerans. Herre, påminn mig om att vi alla har samma värde i dina kärleksfulla ögon.

Medvetande

Den här stunden riktar jag all min uppmärksamhet mot Dig.
Jag lägger mina sysslor och bekymmer åt sidan.
Din närvaro, Herre, skänker mig vila och vederkvickelse.

Guds ord

Luk 14:15-24

En av gästerna, som hörde detta, sade till Jesus: "Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike." Jesus svarade: "En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: 'Välkomna, allt är färdigt.' Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: 'Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma.' En annan sade: 'Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan komma.' En tredje sade: 'Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.' När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sade: 'Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta.' Och tjänaren sade: 'Herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats.' Då sade mannen till sin tjänare: 'Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna skall få vara med på min fest.'"

Några tankar om dagens bibelord

Active
Default
  • Det uppdukade bordet är något som ofta förekommer i evangelietexterna. Det är en av bilderna av Konungadömet. Gud, Konungen förbereder en måltid med stor omsorg. Alla är inbjudna till detta firande där de kan njuta av Konungens stora generositet. Det är det glada budskapet som Jesus förkunnar. Det visar hur nära han står syndarna och alla de som har det svårt och vars måltid han ofta delar. I slutet av sitt liv lämnar hans oss den eukaristiska måltiden till sitt minne.
  • Det fanns många som inte accepterade denna inbjudan, även de som hade bjudits in i förväg. Många av oss har också svårt att acceptera uppmaningen att tro på att Gud är så generös. Vi föredrar att inte komma alltför nära. Ursäkterna är hedervärda och likväl finns det en brådska i Guds kallelse. Konungadömet är här och vi får inte längre dröja med vårt svar. Jag tänker på alla de ursäkter jag kan ha gett för att inte acceptera Guds inbjudan och ber om nåden att få ett generöst och tillitsfullt hjärta.

Samtal

Jesus, Du tog alltid emot de små barnen när Du vandrade på vår jord. Ge mig ett barns förtröstan på Dig. Hjälp mig att bli övertygad om att Du aldrig kommer att överge mig.

Sammanfattning

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. 

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med