User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Daglig bön - 2018-10-13

Guds närvaro

Kära Herre, när jag idag kommer till Dig fyll mitt hjärta och hela min varelse med undret av Din närvaro.

Frihet

Herre, låt mig aldrig ta frihetens gåva för given. Du välsignade mig med andens frihet. Fyll mig med din frid och din glädje.

Medvetande

Hjälp mig, Herre, att bli allt mer medveten om din närvaro. Lär mig att känna igen din närvaro i andra människor.

Guds ord

Lk 11:27-28

När han sade detta hördes en kvinna i mängden ropa: "Saligt det moderliv
som har burit dig, och saliga de bröst som du har diat." Men han svarade:
"Säg hellre: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det."

Några tankar om dagens bibelord

Active
Default
  • Kvinnan i mängden uppskattade det som Jesus hade sagt. Hon lovprisade och välsignade hans moder. I sitt svar ber Jesus henne att i stället tänka på dem som hör Guds ord och tar vara på det. Gör som de i stället för att prisa det som de säger.
  • Hur mycket tid ägnar jag åt det oviktiga och hur mycket åt det betydelsefulla? Kan jag reflektera över det en stund?

Samtal

Jesus, Du talar till mig genom evangeliets ord. Låt mig idag få besvara Din kallelse. Lär mig se att Du verkar i mitt dagliga liv.

Sammanfattning

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. 

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med