User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Daglig bön - 2018-07-15

Guds närvaro

"Kom till mig, ni alla som är tyngda av bördor och jag skall ge er vila."

Frihet

Herre, du gav mig livet och frihetens gåva. Tack vare din kärlek finns jag till i den här världen. Låt mig aldrig ta livets gåva för given. Låt mig alltid respektera andra människors rätt till liv.

Medvetande

Den här stunden riktar jag all min uppmärksamhet mot Dig. Jag lägger mina sysslor och bekymmer åt sidan. Din närvaro, Herre, skänker mig vila och vederkvickelse.

Guds ord

Mk 6:7-13

Jesus kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna. Och han sade åt dem att inte ta med sig något mer på vägen än en stav, inget bröd, ingen påse och inga pengar i bältet. Sandaler fick de ha men inte mer än en skjorta. Och han sade till dem: "När ni har tagit in i ett hus, så stanna där tills ni skall vidare. Och är det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er, så fortsätt därifrån och skaka av dammet under era fötter. Det skall vittna mot dem." De gav sig i väg och predikade att alla skulle omvända sig, och de drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem.

Några tankar om dagens bibelord

Active
Default
  • Apostlarna skall förlita sig på Guds försyn. Det är något som de uppmanats till av Jesus. Han begär inte mer av dem än av sig själv. Han har redan lämnat sin familj och sitt hem och blivit en vandrande predikant. Han lever i samhällets utkanter och strider mot ondskan. Han uppmanar också människorna att gå in i ett djupt förhållande med Gud
  • Jesus motsäger sig alla former av dominans och vill att också vi skall göra det. Därför ställer han sig på de fattigas och utstöttas sida. Han befriar dem som är besatta av demoner och drabbats av sjukdom.
  • Sankta Biridget av Irland, vars högtid vi firar i dag, var känd för sin gästfrihet mot de marginaliserade. Hon tog emot främlingar i sitt hem och gav mat åt de hungriga.

Samtal

Jesus, Du tog alltid emot de små barnen när Du vandrade på vår jord. Ge mig ett barns förtröstan på Dig. Hjälp mig att bli övertygad om att Du aldrig kommer att överge mig.

Sammanfattning

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. 

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med