User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Daglig bön - 2018-07-09

Guds närvaro

Här är jag, Herre. Jag söker Din närhet. Jag längtar efter Din läkande kraft.

Frihet

Herre, du skapade mig till ett liv i frihet. Må din helige ande leda mig så att jag hängivet kan följa dig. Väck i mitt hjärta en önskan att lära känna och älska dig allt mer för varje dag.

Medvetande

Jag blir medveten om att jag står inför Herren. Jag tar min tillflykt till hans kärleksfulla hjärta. Han är min styrka när jag är svag. Han är min tröstare i svåra stunder.

Guds ord

Matt 9:18–26

Medan Jesus talade till dem kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sade: ”Min dotter har just dött, men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen.” Då reste sig Jesus och gick med honom, och lärjungarna följde efter. Men en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år kom bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel eftersom hon tänkte: ”Får jag bara röra vid hans kläder, så blir jag hjälpt.” Jesus vände sig om och fick se henne och sade: ”Var inte orolig, min dotter. Din tro har hjälpt dig.” Och från det ögonblicket var hon frisk. När Jesus kom hem till föreståndaren och mötte flöjtblåsarna och den klagande hopen sade han: ”Gå härifrån. Flickan är inte död, hon sover.” Då skrattade de åt honom. Men när folket hade motats bort gick han in och tog flickans hand, och hon steg upp. Ryktet om vad som hade hänt spred sig i hela den trakten.

Några tankar om dagens bibelord

Active
Default
  • Jesus står i underbar kontakt med människor som har tro. Tron skapar ett starkt förhållande mellan Jesus och oss och det leder till att hans kraft förs över på oss.
  • När du ber kan du fokusera på hur du berör Jesus eller hur han berör dig. Det är något som åstadkoms av din tro som ”en kunskap född i kärlek” eller av Jesus kärlek till dig eller din kärlek till honom. Du kan fokusera på hans önskan att stå i ett direkt förhållande till dig, så att du får en känsla av vad du betyder för honom eller hur han värdesätter dig. Jesus längtar intensivt efter att beröra dig på så sätt och att du känner dig berörd av honom.

Samtal

Jag börjar tala med Jesus om den text i skriften som jag just har läst. Vilken del av den slår an en sträng i mig? Kanske något som en vän har berättat eller en historia jag nyligen har hört  dyker upp i mitt medvetande. Om det är så, får jag då hjälp att se det som bibeltexten försöker säga mig i nytt ljus?

Sammanfattning

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande,

nu och alltid och i evigheters evighet.

Amen.

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med