User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Daglig bön - 2018-06-22

Guds närvaro

"Kom till mig, ni alla som är tyngda av bördor och jag skall ge er vila."

Frihet

Herre, låt mig aldrig ta frihetens gåva för given. Du välsignade mig med andens frihet. Fyll mig med din frid och din glädje.

Medvetande

Jag frågar mig hur jag känner mig på djupet idag. Är jag speciellt trött, stressad eller ur form?  Kan jag släppa det som eventuellt stör mig?

Guds ord

Matt 6:19-23

Jesus sade: "Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret.

Några tankar om dagens bibelord

Active
Default
  • Bilden ”om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus” är intressant. Har du någonsin tänkt på om ljuset kommer in i ditt öga och fyller upp insidan av din kropp, som om din kropp vore en tom håla?
  • Denna bild visar på en kroppsvetenskap från det första århundradet, men den moderna vetenskapen om grå starr eller partiell blindhet är fortfarande en sorglig verklighet för många människor i den utvecklade världen.
  • Tänk först på den partiella blindheten och sedan på den fullständiga blindheten. Hur skulle det inte kännas att fullständigt förlora sin syn? Kan du relatera till det andliga tillstånd som Jesus refererar till med denna bild?

Samtal

Jag börjar tala med Jesus om den text i skriften som jag just har läst. Vilken del av den slår an en sträng i mig? Kanske något som en vän har berättat eller en historia jag nyligen har hört  dyker upp i mitt medvetande. Om det är så, får jag då hjälp att se det som bibeltexten försöker säga mig i nytt ljus?

Sammanfattning

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. 

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med