User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Daglig bön - 2018-06-11

Guds närvaro

Här är jag, Herre. Jag söker Din närhet. Jag längtar efter Din läkande kraft.

Frihet

Herre, du gav mig frihetens värdefulla gåva. Herre, hjälp mig att bli fri från varje form av rasism och intolerans. Herre, påminn mig om att vi alla har samma värde i dina kärleksfulla ögon.

Medvetande

Fyll mitt hjärta med tacksamhet för alla de gånger Du har visat mig Din kärlek genom andra människors hjälp och omsorg.

Guds ord

Matt 5:1-12

När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade: ”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid".

 

 

 

Några tankar om dagens bibelord

Active
Default
  • Saligprisningarna redogör för vad Jesus tänker och vad han säger vara tecken på Guds konungadöme. Jag ber att mina ögon skall välsignas med att kunna se, att Guds konungadöme finns överallt omkring mig.
  • Varje helgon, som jag i dag kommer ihåg, ger liv åt någon av Saligprisningarnas aspekter. Jag tackar Gud för allt som jag lär mig av dessa många exempel och för deras uppmuntran att leva som de.

Samtal

Jesus, Du tog alltid emot de små barnen när Du vandrade på vår jord. Ge mig ett barns förtröstan på Dig. Hjälp mig att bli övertygad om att Du aldrig kommer att överge mig.

Sammanfattning

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. 

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med