User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Daglig bön - 2018-01-17

Guds närvaro

Käre Jesus, idag vill jag ta kontakt med dig på ett speciellt sätt. För det mesta ber jag dig om något.
Idag vill jag bara vara i Din närhet. Låt mitt hjärta besvara Din kärlek.

Frihet

Herre, ge mig nåden att vara fri i anden. Rena mitt hjärta och min själ, så att jag med glädje kan leva i din kärlek.

Medvetande

Jag lever i ett nät av relationer - till naturen, till människor och till Gud. Några har trasslat till sig eller brustit: Jag kanske känner ånger, vrede, besvikelse. Jag ber om att kunna acceptera och förlåta.

Guds ord

Mk 3:1-6

Jesus gick till synagogan en annan gång, och där satt en man som hade en förtvinad hand. De höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten; de ville ha något att anklaga honom för. Han sade till mannen med den förtvinade handen: ”Stig upp och kom fram.” Sedan frågade han dem: ”Vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att döda?” De teg. Då såg han på dem fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade. Och till mannen sade han: ”Håll fram handen.” Han höll fram den, och den blev bra igen. Men fariséerna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen.

Några tankar om dagens bibelord

Active
Default
  • Under en annan sabbat uppstår en kontrovers! Sankt Markus skildrar vad som händer och gör det lätt för oss att bli involverade. Föreställ dig scenen där människorna samlas i synagogan för sin gudstjänst. Bli en av dem. Betrakta människorna och lyssna på vad de har att säga. Observera vad det är som händer och upplev spänningen. Kommer Jesus att bota mannen med den förtvinade handen eller inte? Vems argument kommer att vinna? Jesus eller fariséernas? Känslorna blir allt starkare.
  • Markus berättar inte för oss hur Jesus kände sig inför den handikappade mannen, utan lämnar det till vår fantasi. Men han beskriver vad Jesus kände mot fariséerna, nämligen vrede och sorg över deras hårdhet. De föredrog att iaktta bestämmelserna enlig lagen i stället för att låta sig beröras av en medmänniskas svårigheter. De var förhärdade och utan medkänsla. De älskade inte sin nästa som sig själva och deras värderingar var, åtminstone i det här fallet, raka motsatsen till Jesus.

Samtal

Vilka känslor väcks inom mig när jag ber och begrundar Guds ord? Jag föreställer mig att Jesus själv befinner sig nära mig och jag öppnar mitt hjärta för honom.

Sammanfattning

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. 

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med