User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Daglig bön - 2017-09-15

Guds närvaro

Kära Herre, när jag idag kommer till Dig fyll mitt hjärta och hela min varelse med undret av Din närvaro.

Frihet

Herre, ge mig nåden att hålla mig borta från detta livets övermått. Låt mig inte gripas av längtan efter rikedom. Låt mitt hjärta och mitt sinne förbli fria att tjäna dig.

Medvetande

Eftersom jag vet att Herren älskar mig villkorslöst, kan jag kosta på mig att vara uppriktig angående mina känslor. Jag berättar öppet om mina känslor för Herren.

Guds ord

Joh 19:25-27

Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen.

Några tankar om dagens bibelord

Active
Default
  • Maria från Magdala var där under de viktigaste stunderna i Jesu liv och hon fanns också där under Korset. Jag försöker föreställa mig hur djupt förvirrad hon var över vad som pågick och hennes reaktion när Jesus under denna lidandefyllda stund ber henne om mer kärlek och öppenhet för andra.
  • Jag erinrar mig några tillfällen med fruktansvärt lidande, vid konflikter av krigs- eller mellanmänsklig karaktär, som pågått under många år. Jag för fram dem till Korset och ber Maria lära mig att känna sorg över detta lidande, en sorg som blir belyst av trogen tillit och medkännande kärlek.

Samtal

Jesus, Du talar till mig genom evangeliets ord. Låt mig idag få besvara Din kallelse. Lär mig se att Du verkar i mitt dagliga liv.

Sammanfattning

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande,

nu och alltid och i evigheters evighet.

Amen.

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med