User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Daglig bön - 2017-09-11

Guds närvaro

"Var stilla och begrunda att jag är Gud." Herre,Dina ord leder oss till Din närvaros frid och väldighet.

Frihet

Det är så lätt att fångas av livets rikedomar. Hjälp mig, Herre, att bli fri från habegär och själviskhet.
Påminn mig om att det bästa i livet är gratis. Kärlek, skratt, omsorg och delaktighet.

Medvetande

Den här stunden riktar jag all min uppmärksamhet mot Dig. Jag lägger mina sysslor och bekymmer åt sidan. Din närvaro, Herre, skänker mig vila och vederkvickelse.

Guds ord

Luk 6:6-11

En annan sabbatsdag gick Jesus in i synagogan och undervisade. Där satt en man med förtvinad högerhand. De skriftlärda och fariséerna höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota någon på sabbaten; de ville ha något att anklaga honom för. Men han visste vad de hade för tankar och sade till mannen med den förtvinade handen: ”Stig upp och kom hit.” Då reste han sig och gick fram, och Jesus sade till dem: ”Säg mig, vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att utsläcka liv?” Han såg sig omkring på dem alla och sade till mannen: ”Håll fram handen.” Det gjorde han, och strax var handen bra igen. Men de blev utom sig och började tala med varandra om vad de skulle göra med Jesus.

Några tankar om dagens bibelord

Active
Default
  • Vi blir chockerade av de skriftlärdas och fariséerna reaktion, både före och efter Jesus hade botat mannen med den förtvinade handen. Men jag är också medveten om faran i att av liknande skäl sluta mitt hjärta för andras lidande och för Guds närvaro i Jesus. Jag ser på Jesus och ber om ett hjärta, fyllt av medkänsla, och som är känsligt och fritt när det konfronteras med det mänskliga lidandet.
  • Myndigheterna var rasande över att mannen blivit botad och började genast diskutera hur de skulle kunna göra slut på Jesus. Jag ber för påven och alla religiösa ledare att de alltid, på ett evangeliskt sätt skall veta hur de skall besvara allt som är nytt och kan förefalla chockerande.

Samtal

Ibland funderar jag på vad jag skulle säga om jag mötte Dig personligen, Herre. Jag tror att jag skulle säga "Tack, Herre" för att Du alltid är nära mig. Jag vet säkert att Du ibland har burit mig, Herre, och att det då var genom din styrka jag kunde komma igenom de svåra stunderna i mitt liv.

Sammanfattning

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande,

nu och alltid och i evigheters evighet.

Amen.

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med