User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Joh 3:13-17

Guds ord

Jesus sade: "Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.

Joh 3:13-17
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • När jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig (Joh 12:32). Vår frihet och födelse till ett nytt liv finns i Kristi kors. Fadern gav oss generöst sin egen Son så att vi skulle kunna leva. Önskar jag verkligen detta liv för hela världen?
  • I sitt slutliga "ja" till Fadern, när han känner sig övergiven, andas Kristus ut sin Ande på oss och gör det möjligt för oss att bli hans vittnen och att, som han, älska den myllrande världen. Alla som jag ser, är en broder eller syster som Kristus har dött för (1 Kor 8:11).
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • I Johannes evangelium visar korset på den enorma bredden och djupet av Guds kärlek. Det kastar omkull alla mänskliga värderingar. Efter att en gång ha varit skammens symbol, har det blivit en ärans symbol. Den uppenbarade kärleken är inte bara till för några, utan snarare en försonande kärlek som omfattar hela världen. Det är också en personlig kärlek till var och en som Gud gett liv.
  • Herre, den gudomliga kärleken räknar inte hur mycket det kostar. Den som verkligen älskar ger allt till sin älskade. Korset är ikonen för tron, hoppet och kärleken. Må jag, när jag ser på korset, lyftas upp till allt som är sant, gott och vackert.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Det är vanligt att man associerar självrannsakan och skuld med religion. Men det är här som vi dras till själva kärnpunkten. Gud älskar oss och kallar oss till liv.
  • Korset är fullt av motsägelser när vi talar om det i termer av liv, frihet och hopp. Jag ber Gud låta det motsägelsefyllda evangeliebudskapet styra mitt liv.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Gud sände inte sin son till världen för att döma den utan för att rädda oss.
  • Jag låter meningen i denna sanning sjunka in i mig och inser att Jesus sträcker sig ut till mig för att jag skall räddas. Jag erkänner, att på sätt som jag inte helt förstår, kallar Jesu kors mig till liv, genom att be mig stå emot allt som reducerar, förminskar eller söker döda.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Om alla evangelietexter hade gått förlorade utom versen, så älskade Gud världen (Joh 3:16), skulle bara den vara tillräcklig för att ge mänskligheten hopp! Här har vi det centrala i det glada budskapet, Guds ändlösa kärlek till oss alla, vilket bevisats av att han sände sin Son för att föra oss hem till evigt liv. Det övriga i Nya Testamentet är en kommentar till denna sanning.
  • Låt mig ägna en stund åt att meditera över det faktum , att trots all smärta, illvilja och synd, inklusive mig själv, är alla evigt älskade av Gud.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • I Kristi kors finns vår frihet och födelse till ett nytt liv. Fadern gav oss sin Son, så att vi verkligen skulle få leva.
  • Korset är den stora trons, hoppets och kärlekens ikon. När jag ser och kontemplerar över Jesus på Korset, ber jag vår Herre om hans försonande och helande kärlek, som omfattar hela världen.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • I vår hänförelse över Korset ligger den grundläggande paradoxen om vår tro på Jesus Kristus. På något sätt tror vi att Jesu lidande gav oss frälsning och att vi är kallade att uttrycka denna tro genom att förena vårt eget lidande med hans. Jag tror att genom att göra detta räddas mitt lidande från meningslöshet och främjar världens frälsning från lidandet.
  • I förundran ser jag djupet i Guds visdom och barmhärtighet. Jag dyrkar den korsfäste Jesus och ber om en djupare känsla av tacksamhet inför detta mysterium.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Active
  Default
  • Under Långfredagen skildras Jesus lidande och död och hur han led av att förlora livet på ett så plågsamt sätt. I dag på högtiden för det heliga korsets upphöjelse, firar vi hans stora kärlek till oss som den visats i lidandeavsnittet. Vi lovprisar honom med tacksägelse för att han tänker på oss på så sätt. Ingen kan ha en större kärlek än detta. Det är det yttersta uttrycket för kärlek.
  • Vår tacksägelse visas bäst i hur vi försöker leva enligt Jesus värderingar och att vi visar vår uppskattning för att han är vår väg, vår sanning och vårt liv.

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med