User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Luk 6:12-19

Guds ord

Vid samma tid gick Jesus upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud. När det blev dag samlade han sina lärjungar, och bland dem valde han ut tolv, som han kallade apostlar: Simon, som han också gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob, Johannes, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Simon, som kallades seloten, Jakobs son Judas och Judas Iskariot, han som blev förrädare. Sedan gick han ner tillsammans med dem och stannade på ett ställe på slätten. Där var en mängd lärjungar till honom, och en stor folkmassa från hela Judéen och Jerusalem och från kustlandet vid Tyros och Sidon hade kommit för att lyssna på honom och få sina sjukdomar botade. De som plågades av orena andar blev hjälpta, och hela hopen försökte röra vid honom, ty det gick ut kraft från honom, och han botade alla.

 

Luk 6:12-19
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Varje gång som jag reflekterar över hur Jesus kallade sin lärjungar, tänker jag på mig själv som en av dem. Jesus ser och sätter värde på vad jag kan bidra med i detta fall. Jag ber att jag djupare skall kunna uppskatta mig själv, när jag inser att Jesus uppmanar mig att växa i andlighet.
  • Jesu agerande gentemot lärjungarna föregicks av en stund i bön. Min regelbundna bön hjälper mig att djupare förstå Guds vägar. Det bidrar till att mina dagliga överväganden och större beslut får sin form och utvecklas.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Efter att ha tillbringat en tid åt att be, valde Jesus ut sina lärjungar.
  • Reflektera över vad som låg Jesus om hjärtat, hoppet, tilliten och kärleken som han hade för sina lärjungar, när han valde ut dem för att de skulle stå honom nära. Låt Jesus se in i dig med samma hopp, förtröstan och kärlek. Hör att du är kallad och be om nåden att kunna svara honom fullt ut ur djupet av ditt hjärta.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Jesus bad under hela natten för att förbereda sig för det betydelsefulla beslutet att välja de tolv apostlarna. Sedan botade han den stora massan människor som samlats från långväga platser.
  • På hur sätt ser jag mig själv som en apostel? Och vad behöver jag bli botad för? På vilket sätt kan jag röra vid Jesus? Vad vet jag om apostlarna?
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • I dag ber jag i förundran och tacksamhet för denna lilla grupp, apostlarna. Med alla sina tillkortakommanden och felsteg är det ändå genom dem och deras totala tillit till Jesus och hans Ande, som Evangeliet har spritts över hela världen, inklusive mig själv. Jag ber om deras ande, när jag hör Jesus kalla mig vid namn att vara en apostel i min egen lilla värld.
  • De var också Jesu lärjungar och vittnade om hans makt och stora medkänsla när han mötte det mänskliga lidandet. I slutet av sitt liv sade han dem, att de också kunde betrakta sig som hans vänner. Jag ber om att bli värdig denna stora ära och att kunna betrakta Jesus som en av mina vänner.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • I dessa få rader summerar sankt Lukas Jesus levnadssätt: bön, val av lärjungar, predikande och botande. Jag ser andäktigt på mitt nuvarande liv och ber om frihet och visdom att uppnå en bättre balans, som kännetecknas av en öppenhet mot mig själv och till vänskap mot de som behöver mig.
  • Jag ser med viss förvåning på Jesu val av sina närmaste följeslagare. Han kunde säkerligen ha gjort bättre val. Men sedan inser jag att han också har valt mig, i min svaghet och alla mina begränsningar, och han har visat en liknande obefogad tillit till mig och mina resurser. Jag ber att jag måtte bli tacksam och tillitsfull.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Active
  Default
  • Lukasevangeliet framhäver bönens centrala betydelse och Jesu uppdrag. Hans beslut och val har sin grund i de långa gemensamma stunder han hade med sin Fader som han kallar ”Abba”. Han väljer ut tolv mycket vanliga män och anförtror dem uppgiften att göra hans budskap känt i världen.
  • Herre, jag kommer till dig nu och ber om att få lära känna din närvaro. Låt mig åter höra dig kalla mig och förnimma dina gärningar i och genom mig.

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med