User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mk 1:40-45

Guds ord

En spetälsk kom till Jesus och föll på knä och bad: ”Vill du, så kan du göra mig ren.” Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och tog på honom och sade: ”Jag vill. Bli ren!” Och genast försvann spetälskan, och han blev ren. Jesus skickade bort honom med en sträng förmaning: ”Säg ingenting till någon, men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer för din rening som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem.” Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken, så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad utan stannade ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll.

Mk 1:40-45
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Denne man måste ha överväldigats av tacksamhet. Han gjorde just det som Jesus hade bett honom att inte göra! Herre, hjälp mig att ta emot de gåvor du ger och att glädjas åt dem, men aldrig glömma att de kommer från dig.
  • Jag ägnar lite tid åt att låta Jesu kärleksfulla blick dröja kvar vid mig. Jag hör honom säga, "jag vill..." när han välsignar mig och längtar efter att jag skall bli hel.
  • Herre, hur närmar jag mig dig i min bön? Med att tigga, knäböja och be om det jag vill ha? Låt mig känna din beröring.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • ”Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och rörde vid honom." Jesus, som förmedlade Guds medkänsla, talade i liknelser men också i handling. Han botade de sjuka och befriade människorna från ondska, depressioner och förkastelse. Guds barmhärtighet var inte bara en vacker tanke. I Jesus är Gud den aktive mästaren mot lidandet.
  • Herre, låt inte min tro dränkas av skräcken för de olyckor och den hopplöshet som man finner överallt i världen, i Afrika, Irland och på andra ställen. Jag ber i stället om din välsignelse för de som ägnar sig åt att ge vård och omsorg åt de behövande. De är i dag din kärleks icke namngivna mästare. Jag ber om nåden att få tillhöra dem.
  • Herre, hur närmar jag mig dig i min bön? Med att tigga, knäböja och be om det jag vill ha? Låt mig känna din beröring.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Spetälska var ett begrepp som omfattade en rad olika hudsjukdomar. Enligt den judiska lagen förorsakade alla dessa hudsjukdomar att den som drabbats av dem betraktades som oren. De spetälska var ofta bannlysta från samhället för att de inte skulle smitta andra. Att Jesus rörde vid en spetälsk ansågs chockerande. Men på så sätt visar Jesus hur nära han står oss när vi behöver honom. Jag tackar honom för det.
  • Den spetälske blir en lärjunge och han sprider Guds ord. Han bevittnar Jesus godhet. Kan jag låta honom ta mig i handen så att också jag kan vittna om vad Gud gör i mitt liv?
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Den medtjänande Jesus kommer in i våra liv, som är fyllda av mänsklig oreda. Spetälskan var dåtidens mest fruktade sjukdom. Jesus riskerar konflikter och splittring på grund av en obetydlig människa, som drabbats av isolering efter familjens och samhällets fördrivning.
  • Den spetälske närmar sig och är full av tillit när Jesus rör vid hans såriga och spetälska kropp.
  • Herre, hur närmar jag mig dig i min bön? Med att tigga, knäböja och be om det jag vill ha? Låt mig känna din beröring.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • "Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och tog på honom" Bibelns spetälska är inte precis vad vi i dag menar med det, utan en allmän benämning för alla slags motbjudande och fjälliga hudsjukdomar. Det första ordet för detta begrepp betecknar ett djupt, smärtsamt tarmlidande, som visade sig i extraordinära (för dåtiden) gester i beröringen av den spetälske.
  • Rör vid mig, Herre. Rör vid mina onda sidor som jag inte tycker om att se. ”Vill du, så kan du göra mig ren.”
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • I detta evangelieavsnitt finner vi åter hur Jesus påverkas av sin medkänsla. Spetälskan var en levande död. Den spetälske isolerades från sin familj och gemenskap och var tvungen att ropa "oren, oren" när någon närmade sig. Att röra vid den spetälske gjorde också Jesus rituellt oren. Det finns inga gränser för hur långt Jesus går för att hjälpa denne man. Han rör vid honom, talar till honom och ger honom hans frihet att åter bli fullt mänsklig.
  • Jag ägnar några ögonblick åt den spetälske innan han blir botad och möter sedan honom efteråt. Vad skulle han säga mig om sin tro på Jesus? Om min medkänsla med andra behövanden? Vem rör jag vid?
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Den spetälske räknar inte med att "jag har försökt med andra för att bli botad och nu skall jag vända mig till Jesus". Nej han vet bara att Jesus har makt och hans enda bekymmer är: "kommer han att använda den kraften för mig?"
  • Jesus ser också på mig och är redo att använda sin kraft för mig.
  • Slutligen är den spetälske så tacksam, att han inte kan sluta med att berätta för folket. Också jag kan bli medveten om stora saker som gjorts för mig och jag kan tacka för dem när jag ber.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • De mest smärtsamma såren vi bär på från det förflutna är mer de andliga än de kroppsliga. Av dessa andliga sår är det tron på att vi saknar betydelse som förorsakar oss mest smärta. I denna evangelietext läser vi om Jesus ord till den spetälske och hur angelägen han är att bota de sår som vi bär på från det förflutna.
  • När du ber i dag, så tala om för Jesus hur du på något sätt blev sårad av det som människor sagt eller gjort dig. Lyssna på hur känslig och förstående han rördes av sin medkänsla för dig. Säg vad du känner för honom för det.
 • Några tankar om dagens bibelord

  Inactive
  Default
  • Spetälskan, som det talas om i bibeln, omfattade flera olika hudsjukdomar. Det ansågs att någon, som drabbats av den, blev oren. Lagen krävde, att en spetälsk höll sig borta från andra, vilket innebar en social och religiös uteslutning. Den spetälske bröt igenom denna kod genom att närma sig Jesus, och Jesus bröt igenom den genom att röra vid den spetälske. Men efter att ha botat den spetälske, fogade sig Jesus efter lagen och sände mannen till en präst för att formalisera att denne återbördats till samhället. Jesus följde lagen när det hjälpte människorna.
  • Lyssna på den spetälskes bön, ”vill du, så kan du göra mig ren” och Jesus svar, ”jag vill. Bli ren!” Vad säger dig denna ordväxling om den spetälskes och Jesus övertygelser och känslor? Har du sett detta mönster i dina egna böner?
 • Några tankar om dagens bibelord

  Active
  Default
  • Den spetälske erkänner inte att, ”jag har försökt anlita andra för att bli botad och nu skall jag försöka med Jesus”. För denne spetälske har en absolut tilltro till Jesu makt.
  • Han verkar inte ens tro att, ”jag kommer att hålla dig ansvarig för det, om du inte hjälper mig”. Han förefaller vara redo att acceptera sin situation och hans tro är tillräckligt djup för att ge Jesus fullständig frihet och att säga till honom, ”vill du, så kan du göra mig ren” och även mena det.
  • Det är därför inte förvånande, att när han blir botad, så tar han det heller inte för givet. Vi märker ännu en dimension i den tro som han burit på hela tiden. Han måste sprida ut nyheten om det överallt, för han var helt övertygad om kraften i Jesus gudomliga gärningar.

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med