Sacred Space User Settings Menu

Bön

Be Gud öppna ditt sinne och hjälpa dig förstå det som
Gud vill säga dig i detta bibelstycke.

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med