User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Be med Påven

Mars 2017
Daglig överlåtelse: 

Kärleksfulla Fader, du är världens sanna ljus. Skänk oss ditt ljus när vi börjar den nya dagen och vägled oss i alla våra handlingar. Ge mig mod, styrka och nåd att arbeta för en värld där rättvisa och frid råder. Jag ger dig mitt offer för denna dag för påvens månatliga intentioner

This month's intention:
För evangelisationen: 

 Att de de kristna som lider förföljelse får stöd av hela kyrkan, genom hennes förbön och materiella hjälp.

Stöd för förföljda kristna

I dag är vi, på grund av massmedia, mer än någonsin medvetna om de många våldsamheter som drabbat kristna. Några av dem har fått ge sina liv när de förkunnade namnet Jesus. Påven Franciscus ber oss att ”inte glömma bort förföljelsernas tragedi. Öppna Dörrar är en internationell organisation som verkar för att öka medvetandet om förföljelserna av de kristna. Den framhåller att en betydande ökning av attackerna mot kristna har ägt rum sedan år 2014. Förra året t.ex., mördades mer än 7.000 kristna för sin tro, vilket är “nästan 3.000 fler än föregående år”. De största områdena för den växande kristna förföljelsen är i Mellanöstern, Afrika och Centralasien.
Världens ledare ger oftast bara sina kondoleanser efter att stora attacker på de kristna ägt rum. Människorna lider verkligen oerhört mycket för att de håller fast vid sin kristna tro. Vi måste solidariskt ställa upp för dem. Påven Franciscus säger: ”I dag har vi fler kristna martyrer än under kyrkans första år.

- Cormac McConnell, från Living Prayer
 

More Sacred Space

Att be

I kontakt med