User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Be med Påven

Februari 2018
Daglig överlåtelse: 

 Fader, när den nya dagen gryr, ber vi dig att göra oss sanna din lära och denna dag hålla oss fria från felsteg och synd. Ge mig nåden att vandra i ditt ljus och att också se det i alla som jag möter. Jag offrar dig denna dag för påven Franciscus intentioner för denna månad. Fader vår…….

This month's intention:
Universell: 

 Att de som har materiell, politisk och andlig makt skall kunna motstå varje lockelse till korruption.
 

Reflection

 När påven Franciskus talade till de unga kenyanerna i Nairobi, uppmanade han dem att inte utveckla någon smak för korruption. Det kan definieras som ett missbruk av den anförtrodda makten för privat vinning. Samhällen där korruptionen blivit endemisk har skadats av svek, undanflykter och misstroende m.m. Korruption av olika slag märks först av dess lukt.

Det sägs att solskenet är det bästa desinfektionsmedlet mot korruptionen. Genomsynlighet kan få det korrupta uppförandet att verka mindre attraktivt på grund av risken för att bli avslöjad. Visselblåsare är ett annat mäktigt skydd, om de behandlas på rätt sätt. Ett robust system för att avslöja korruptionen kommer inte bara att skydda människor från missbruk utan återställa tilliten till samhället och bekämpa cynismens gift.
Påven Franciskus påminner oss om att korruptionen kan utvecklas till en förvärvad smak. Medan några kan komma att frukta att den blir vanlig på höga platser, kan den bli ett likvärdigt tillfälle att bli frestad överallt där makten utövas över andra, inom kyrkan, staten eller på arbetsplatsen t.ex. En kultur som inte tolererar mindre korruptioner kan även bli bättre på att skydda sig mot de större slagen.
Vi ber att de som har makt håller sina ögon på det allmänna goda. Låt oss föra fram för vår Fader i bön alla de som utövar sin myndighet med integritet, att de blir accepterade i s<in tjänst.

- Dermot McCarthy, från Living Prayer

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med