User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Be med Påven

Februari 2017
Daglig överlåtelse: 

Fader, i början av den nya dagen ber vi dig hjälpa oss att vara sanna mot din lära och att befria oss fria från felsteg och synd. Ge mig nåden att vandra i ditt ljus och se det bästa i alla som jag möter. Jag offrar denna dag för påven Franciskus intentioner denna månad.

This month's intention:
Universell: 

 Att alla som lider under prövningar, särskilt fattiga, flyktingar och marginaliserade, får möta öppenhet och stöd i våra församlingar.

 

Påven Franciskus har ständigt uppmärksammat oss på flyktingarnas svåra situation. Som tecken på sin solidaritet med dem som tvingats fly undan krig, våld och extrem fattigdom, har han rest till Lampedusa, Grekland, Östafrika och även tagit med sig flyktingar från läger tillbaka till Vatikanen. Han har uppmanat världen att befria sig från den globala likgiltigheten och att betrakta flyktingarna som bröder och systrar. ”Vi bör inte fästa oss vid deras rättsliga ställning utan betrakta dem som värdefulla och förmögna att ge sina bidrag. Att välkomna dem innebär att välkomna Gud.” Vi ber med påven för våra hjärtans och sinnens omvändelse för dem som behöver vårt beskydd. Vi ber att de politiska ledarna skall stifta lagar och förordningar som främjar gästfrihet och inte fientlighet. Vi ber också att församlingarna skall svara mer generöst på detta genom att erbjuda flyktingarna praktisk hjälp och vänskap. Vi ber om att bli öppna för allt som flyktingarna har att lära oss och ser med förväntan och hopp mot att möta dem, i tillförsikt om att Gud står de fattiga och behövande mycket nära. 

- Sarah Teather, tagen från Living Prayer
 

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med