User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Be med Påven

December 2017
Daglig överlåtelse: 

Nåderika Fader, jag är tacksam för din närvaro överallt i det dagliga livet. Hjälp mig att arbeta med dig för att bygga upp en mer sammanhållen värld. Jag offrar dig min dag för Kyrkan och mänsklighetens stora utmaningar och ber för den helige påvens världsvida bönenätverks intentioner.

 

This month's intention:
Universell: 

Att våra äldre med stöd från sina familjer och församlingar, genom sin vishet occch erfarenhet kan bidrar till att tron ges idare till nya generationer.

 

De äldre

 Varje år tilltar de gamlas och ungas spänning och glädjeförväntningar. Det rör sig inte om något öppnande av julklappar utan om vår skola på morföräldradagen. Far och morföräldrarnas kärleksfulla inflytande på barnen kan inte undervärderas. De är fria från det omedelbara föräldraansvaret men har unika band till barnbarnen och det bidrar till ett djup och en grund till familjeerfarenheten.

När en morfader ombads av en förälder att inte ta ett gråtande barnbarn ut ur en lekhage, förorsakade det morfadern ett större dilemma då han inte ville motsätta sig förälderns vilja. Han accepterade och gick i stället med barnbarnet till lekhagen. Denne morfars agerande skapar, liksom mycket annat, kunskap om vad som verkligen är viktigt för att uppfostra den kommande generationen.
Andra människors livserfarenheter låter tilliten och tron delas på ett mycket naturligt sätt. Att gå till den heliga mässan med morfar eller mormor blir för de unga barnen en del av deras samhörighet. Genom mor- eller farföräldrar lär sig och kommer våra barn att minnas sina böner. Det sker genom rutin och ett kärleksfullt förhållande.

- Ronan Barry, från Living Prayer

 

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med