User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Be med Påven

April 2016
Daglig överlåtelse: 

 Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig.

Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.

Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder,

ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit…

Månadens intentioner:
Universell: 

 Att de jordbrukare som har små jordbruk får en rättvis ersättning för sitt viktiga arbete.
 

För evangelisationen: 

 Att de kristna i Afrika kan vittna om sin kärlek till Kristus och om sin tro på honom, trots alla politiska och religiösa konflikter.

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med