User Settings

Be med Påven

Januari 2015
Daglig överlåtelse: 

 

Daglig bön

Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig. Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin. Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek. Med Maria, vår Herres och Krykans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit.

 

 

 

 

Månadens intentioner:
Universell: 

Universell:

Att vår frälsares födelse skänker frid och hopp åt alla människor av god vilja.

 

För evangelisationen: 

För evangelisationen:

Att föräldrar blir verkliga förkunnare av evangeliet, så att de kan förmedla trons ovärderliga gåva till sina barn.

Reflection

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med