User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Be med Påven

Juni 2017
Daglig överlåtelse: 

Evige Fader, du kallar dina barn att vandra i Kristi ljus, som är världens ljus. Ge mig nåden att i dag vara mer uppmärksam mot mina närstående och ett strålande ljus i mörkret. Jag offrar dig denna dag för påven Franciskus intentioner för denna månad.

 

This month's intention:
Universell: 

Att folkens styrande ska fatta beslut för att stoppa vapenhandeln, som orsakar så många oskyldigas lidande.

National leaders

Det som den här månaden ligger påven om hjärtat, kan också ligga alla om hjärtat. Om vi ber med honom om denna intention, ber vi också med många andra. Vi alla strävar efter att få våra hjärtan förvandlade för att bli mer lika Kristi hjärta.

Den årliga vapenhandeln har börjat närma sig 100 milliarder dollar. Kan vi föreställa oss en värld utan den? Det finns de som säger att utan den, skulle vapenindustrin vara förlorad, familjer lida och säkerheten riskeras. Kristi följeslagare kommer att uppskatta att vi fortfarande kommer ihåg bibelns ord som uppmanar oss att ”smida om våra svärd till plogbillar”. Påvens bekymmer utesluter inte hur vapenhandeln plågar så många oskyldiga människor. Globalt dödar det väpnade våldet årligen omkring 508 tusen människor och alla av dem har inte någon stridande funktion. Vi ber för dem och deras familjer men än mer angeläget är det att vi ber för världens ledare, som skulle kunna eliminera denna dödshandel.

- Fr David Stewart SJ, tagen från Living Prayer

 

 

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med