User Settings

Be med Påven

Juli 2014
Daglig överlåtelse: 

 

Daglig bön

Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig. Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin. Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek. Med Maria, vår Herres och Krykans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit.

 

Månadens intentioner:
Universell: 

Universell:

Att sporten alltid får vara en möjlighet till vänskap och mänsklig utveckling.

 

För evangelisationen: 

För evangelisationen:

Att den heliga Ande stöder det arbete som lekmän utför i fattiga länder för att sprida kunskap om evangeliet.

Reflection

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med

Välkommen till Heligt rum!