User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Be med Påven

Januari 2017
Daglig överlåtelse: 

Gode Fader, lyssna till vår morgonbön. Ge mig nåden att  ägna mina tankar  åt det som är heligt och må jag ständigt leva i ljuset av din kärlek genom att tjäna andra och hjälpa dem att se Guds skönhet. Jag offrar denna dag för påven Franciskus intentioner under denna månad.

This month's intention:
Universell: 

Att skandalen med barnsoldater upphör i hela världen.

För evangelisationen: 

 Att alla kristna ska förbli trogna Herrens undervisning och genom bön och barmhärtighet arbeta för att återupprätta kyrkan fulla gemenskap, så att de kristna tillsammans kan möta de utmaningar som mänskligheten står inför.

Christian Unity

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med