Sacred Space User Settings Menu

Be med Påven

April 2014

 

Daglig bön

Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig. Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin. Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek. Med Maria, vår Herres och Krykans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit.

 

 

Universell:

Att makthavarna uppmuntrar aktsamhet om skapelsen och en rättvis fördelning av tillgångar och naturresurser.

 

För evangelisationen:

Att den uppståndne Herren skänker hopp åt dem som prövas genom lidanden och sjukdomar.

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med