User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Be med Påven

April 2017
Daglig överlåtelse: 

Barmhärtige Fader, du har skänkt oss ljuset av en ny dag och skyddar oss från varje syndfull böjelse. Ge mig nåden, att i alla mina tankar, ord och gärningar göra det som behagar dig. Jag offrar denna dag för påven Franciscus intentioner för denna månad. 

This month's intention:
Universell: 

 Att ungdomar ska kunna ge ett generöst svar på sin kallelse och även på allvar kan tänka is möjligheten att kallas till präst eller ordenslivet. 
 

Ungdomar

 ”Var den som Gud menat att du skall vara och du kommer att sätta världen i brand.” - Sankta Katarina av Siena talar om styrkan i det goda, som släpps lös, när vi upptäcker vår kallelse – den kallelse vi fått av Gud för våra liv.

Var och en av oss kan ge ett unikt bidrag. Kallelsen innebär att upptäcka kallelsen djupt i vårt inre, vad vi är kallade att vara. När vi upptäcker det som ger oss glädje och vad vi känner lidelse för, börjar vi upptäcka vart vi är kallade, att ge vår energi, våra talanger och slutligen våra liv. En kallelse är något mycket mer än att välja det som vi skulle kunna göra eller hur vi väljer att leva. Det är svar på Guds kallelse inom oss, som påverkar varje aspekt i våra liv.
Apostlarna mötte Kristus och kände sig manade att generöst besvara hans uppmaningar i deras vanliga liv. Evangeliet uppenbarar vanliga människor, som på ett osedvanligt sätt ger sina svar när de har kallats av Jesus. Genom dopet uppmanas vi att följa Kristus. Må vi få mod att generöst och helhjärtat besvara hans kallelse i våra liv och vara villiga att följa honom vart denna kallelse än leder oss. 

- Sr Lynne Baron FCJ, från Living Prayer

More Sacred Space

Att be

I kontakt med