User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Be med Påven

Oktober 2017
Daglig överlåtelse: 

All godhets Fader, i början av den nya dagen tackar dig för skönheten i de små föremål som du ger mig. Gör mig, genom den helige Andes verk i mig, vaken och känslig för den värld som jag lever i. Jag offrar dig min dag för Kyrkan och för påvens intentioner denna månad.

 

 

This month's intention:
Universell: 

Att alla ska behanndlas med respect på arbetet och får sina rättigheter tillgodosedda och att de arbetslösa ska ges möjlighet att vara med i uppbyggandet av det gemensamma goda.

 

Arbetare och arbetslösa

 Påven Leo XIII´s stora encyklika Rerum Novarum bröt ny mark i samtalen om arbetarnas rättigheter och förhållanden samt arbetets och kapitalets ömsesidiga förpliktelser. Leo talade om ”eländet och den förtvivlan som så orättvist drabbade majoriteten av den arbetande klassen.” Denna skrivelse markerar födelsen av den moderna katolska sociala undervisningen, som ofta beskrevs som kyrkans bäst hållna hemlighet.” I skrivelsen angavs att staten är förpliktigad att verka för skydd och social rättvisa. Kyrkan, uppgav han, har alltid en plikt att påminna världen om att Gud är och alltid har varit på de fattigas sida. År 1894 hade det en betydelse när de sociala villkoren utvecklade sig och det spelar också nu år 2017 en roll. Påven Franciskus har ofta påmint oss om arbetslösheten bland de unga, särskilt i Europa. Men vi måste också vara medvetna om dem som kastats på skrothögen medan de fortfarande haft många produktiva år att erbjuda samhället. Det har utgjort ett av påvens ofta förekommande teman, ”bortslängningskulturen.” Vad denna månads bekymmer framhäver, är att när människor förkastas från samhället, berövas de också möjlighet att bidra till det allmänna goda. 

- Fr David Stewart SJ, från Living Prayer

 

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med