User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Be med Påven

November 2018
Daglig överlåtelse: 

 Kärleksfulle Fader, jag tackar dig i dag för allt gott som du gör för mig och i mig. Låt mig kärleksfullt besvara det goda som gjorts för mig samt för de för närmanden som jag utsatts för. Jag offrar dig denna dag för Kyrkan och påvens intentioner för denna månad. Ära vare Fadern…

This month's intention:
Universell: 

Att kärlek och dialog som medel alltid segrar över väpnade konflikter.

Reflektion

 Fredssträvandenas språk är inte lätt. Det kräver både ärlighet och dialog. Påven Franciskus uppmanar oss att inte vara likgiltiga för andra utan finna nya vägar för att möta orättvisor och brutna förhållanden. Vi frågar därför vad det är som har gått fel? Vems intressen har skyddats och hotats här och varför? Vem förorsakar våldet och vem samarbetar med det? Vi säger att det här är något som måste sluta.

Samtidigt vill vi få till stånd en djup och varaktig fred med rättvisa och tillsammans finna möjligheter att verka för det. Det är något som kräver en lyssnande förmåga även med en ogärningsman eller ´fiende´. Vi vill vädja till den andre att göra bättre val, som kommer att bekräfta det mänskliga hos alla involverade.
Jesus gjorde det och inspirerade Gandhi, som utvecklade sin icke – våldsmetod, satyagraha, en kraft av sanning och andlighet mot krig. Han sökte efter alternativ och djupare harmoni bortom konflikterna.
Tänk dig två icke-vålds händer. Den ena säger, ´sluta, det här är inte acceptabelt´ och den andra med den öppna och utsträckta handen säger, ´vi måste talas vid, jag är öppen för dig och vi måste möta det här tillsammans och förändra det´.

- Pat Gaffney, från Living Prayer

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med