User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Be med Påven

Maj 2016
Daglig överlåtelse: 

 Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig.

Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.

Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder,

Månadens intentioner:
Universell: 

Att kvinnor hedras och respekteras i alla länder och att deras oersättliga bidrag till samhället uppskattas till fullo.

För evangelisationen: 

tt familjer, samfund och grupper ber rosenkransbönen för evangelisation och fred.

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med