User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Be med Påven

Augusti 2018
Daglig överlåtelse: 

 All godhets Fader, jag tackar dig för denna nya dag och för din varma närvaro, som är för mig en källa till glädje, som ingen annan kan ge mig. Jag offrar dig denna dag och allt som kommer att hända, för påven Franciskus intentioner denna månad. Fader vår…

This month's intention:
Universell: 

 Att långsiktiga ekonomiska och politiska beslut värnar familjen som en av mänsklighetens skatter.
 

Reflektion

 Människor kan uppriktigt tala om hur de upplever att familjen växer. I en liten stadig tillväxt över åren växer vi med våra bröder och systrar. Som föräldrar dras vi från oss själva och in i en livsåskådning som bryr sig om våra barn. Det ger oss tillfälle att växa djupare in i vår mänsklighet, bli starkare i vårt hopp och alltmer kärleksfulla än vi kan föreställa oss.

Familjen är inte något som kan definieras som idealiskt utan snarare som en mosaik av många olika verkligheter. Familjer känner sig ofta övergivna på grund av statens bristande intresse. Detta misslyckande att ge stöd tar ofta sitt uttryck i en försiktighet att välkomna nytt liv. Det tenderar att se de gamla som en börda och ensamhetens fattigdom samt allt fler extrema familjeupplevelser.
Då staten fullföljer sin skyldighet att stödja ett samhälle i tillväxt bör den även investera i familjen som är så värdefull och huvudpelaren i det lokala, nationella och globala samhället. Utan den har vi ingenstans att växa i vår kärlek.

- Ronan Barry, från Living Prayer

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med