User Settings

Be med Påven

Februari 2016
Daglig överlåtelse: 

 Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig.

Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.

Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder,

ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit…

 

Månadens intentioner:
Universell: 

 Att vi tar väl hand om skapelsen som vi har fått som gåva genom att vårda och skydda den för kommande generationer.
 

För evangelisationen: 

Att möjligheterna till dialog och möten mellan kristen tro och Asiens folk ökar.
 

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med