User Settings

Be med Påven

September 2014
Daglig överlåtelse: 

Daglig bön

Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig. Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin. Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek. Med Maria, vår Herres och Krykans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit.

 

Månadens intentioner:
Universell: 

Universell:

Att de psykiskt handikappade får den kärlek och hjälp de behöver för att leva ett värdigt liv.

 

För evangelisationen: 

För evangelisationen:

Att de kristna inspireras av Guds ord att hjälpa fattiga och lidande människor.

Reflection

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med