User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Be med Påven

Juni 2018
Daglig överlåtelse: 

Evige Fader, du kallar dina barn att vandra i Kristi och världens ljus. Ge mig nåd att i dag vara mer uppmärksam mot mina närstående och sträva efter att vara ett skinande ljus i mörkret. Jag offrar dig denna dag för påven Franciskus intentioner för denna månad. Fader vår…
 

This month's intention:
Universell: 

 Att man på sociala medier respekterar varandra som människor, trots våra olika åsikter.

Reflektion

Denna månad ser vi hur påven fortsätter att uppmana oss, att som Kristi följeslagare engagera oss i den verkliga världen. Ett par huvudpunkter är förstås den digitala revolutionen och att den sociala media rapporteringen blivit allt större. ”Det här är för alla”, sade den berömde brittiske uppfinnaren av internet. Dess kommunikationsförvandling och kommunikationsflöde kan bara jämföras med uppfinningen av boktryckeriet eller de tidigaste radioutsändningarna. Men som alla mänskliga friheter kan den användas både för gott och ont.
Ibland skiljer vi mellan den ”verkliga världen” och den ”virtuella verkligheten”, eller ”cyberrymden”. Men det är missledande och hjälper oss inte. Cyberrymden är en verklighet och den är inte virtuell. För många människor, särskilt bland de unga, som vuxit upp med internet, är den fullkomligt verklig. Denna generation har kallats för ”digitala infödingar” för vilka den uppkopplade världen är lika naturlig som att andas.
Med denna frihet följer ett ansvar, som alltför ofta lyst med sin frånvaro sedan de sociala nätverken kom till. Hatfyllda överföringar, online mobbning och ”uppdiktade nyheter” förminskar oss som människor och besudlar denna frihet. Det kan även leda till fysisk skada. I stället för online och offline så låt oss fira den av Gud givna mångfalden.

- David Stewart SJ, från Living Prayer

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med