User Settings

Be med Påven

Oktober 2014
Daglig överlåtelse: 

 

Daglig bön

Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig. Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin. Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek. Med Maria, vår Herres och Krykans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit.

 

 

 

Månadens intentioner:
Universell: 

Universell:

Att Herren skänker fred till de delar av världen som mest lider av krig och våld.

 

För evangelisationen: 

För evangelisationen:

Att världsmissionsdagen inspirerar alla troende att med entusiasm förmedla evangeliet till hela världen.

 

Reflection

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med