User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Be med Påven

April 2018
Daglig överlåtelse: 

 Nådige Fader, du har lett oss till den nya dagens ljus. Vi ber dig hjälpa oss att undvika varje syndig böjelse. Ge mig nåden att göra det som behagar dig i alla mina tankar, ord och gärningar. Jag offrar dig denna dag för påven Franciskus intentioner för denna månad. Fader vår…

 

This month's intention:
Universell: 

 Att de styrande med ansvar för ekonomin har modet att avvisa alla former av utslagning och finner nya öppningar inom ekonomien.

 

 

Reflektion

År 1975 skrev ekonomen och filosofen E.F. Schumacher en berömd och inflytelserik bok med titeln Liten är vacker. Dess belysande underrubrik var En studie i ekonomi som om människor spelade någon roll.
Ekonomin har förvisso en relativ självbestämmanderätt och en verklig nivå av trovärdighet och förträfflighet. Men en av dess normer är tillämpligheten. Hur belyser ekonomer mänskliga aktiviteter, syften och värderingar? För kristna har dessa värden sin grund i vårt medvetande om det mänskliga livet som en gudomligt skapad gåva som vi måste ära med ansvar och generöst dela med oss av.
Det är mycket lätt att föreställa sig ekonomin som bara ett studium av pengar och finansfrågor. Rikedomen mäts vanligen i hur mycket den växer och vad den ger i vinst, oberoende av vem som får del av den och vilka som är exkluderade. Marknadsekonomin utforskar sällan hur tillväxten skulle kunna uppnås genom att höja de fattigastes inkomster eftersom högre löner skulle kunna hota vinsterna. Den amerikanske teologen Joe Holland skämtade bittert att, ”ekonomi är bra. Det är bara människorna som har det dåligt.” 
Denna månad ber vi att ekonomerna skall uppfatta sitt arbete som ett kall och att de insiktsfullt söker hur en ekonomis agerande må delas med andra för att komma mänskligheten till godo.

Frank Turner SJfrån Living Prayer

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med