User Settings

Be med Påven

Augusti 2014
Daglig överlåtelse: 

 

Daglig bön

Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig. Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin. Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek. Med Maria, vår Herres och Krykans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit.

 

Månadens intentioner:
Universell: 

Universell:

Att flyktingar, som på grund av våld tvingats lämna sina hem, blir mottagna med generositet och får sina rättigheter respekterade.

 

För evangelisationen: 

För evangelisationen:

Att de kristna som lever i Oceanien med glädje sprider sin tro till alla folk på kontinenten.

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med

Välkommen till Heligt rum!