User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

 Jesus är inte en ensamstående missionär. Han vill inte fullfölja sitt uppdrag på egen hand utan involverar sina lärjungar. Förutom de tolv lärjungarna kallar han på ytterligare sjuttiotvå och sänder dem till byar, två och två för att förkunna att Guds Konungadöme är nära. Det är mycket vackert! Jesus vill inte agera ensam. Han kom för att föra med sig Guds kärlek till världen och han vill sprida det i gemenskap och broderskap. Det är därför som han genast skapar en lärjungegemenskap, som har en missionerande natur. Han tränar dem från början med uppdraget att gå vidare.

Lukasevangeliet redogör för dessa sjuttiotvå som kom tillbaka från sina uppdrag fyllda av glädje för att de hade fått uppleva kraften i Kristi namn över ondskan. Jesus säger det. Till dessa lärjungar ger han kraft att besegra ondska. Men han tillägger att, "gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen" (Luk 10:20). Vi skall inte skryta, som om vi var några förgrundsgestalter. Det finns bara en huvudperson, vår Herre och hans nåd är den högste. Han är den ende hjälten. Vår glädje är att vara hans lärjungar och vänner. Må vår Moder hjälpa oss att vara evangeliets goda företrädare!

- Från The Joy of Discipleship av Påve Franciskus

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med