User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

Alla kristna kan vittna om den uppståndne Jesus. Och hans eller hennes vittnesmål blir allt trovärdigare ju mer det lyser genom ett liv i evangeliet, ett glädjefullt, modigt, mjukt, fridfullt och barmhärtigt liv. Om en kristen däremot ger vika för lättja, fåfänga och själviskhet, om han eller hon blir döv och blind för brödernas och systrarnas fråga om ”uppståndelse”, hur kan då denne vara förenad med den levande Kristus? Hur kan den kristne vara förenad med den befriande makten hos den levande Jesus och hans oändliga ömhet.

Lyssna på Jesus. Han är vår Frälsare. Följ honom. Att lyssna på honom innebär att acceptera logiken i hans påsk mysterium och att färdas med honom och ge sig själv som en kärleksgåva till andra i lydnad till Guds vilja och med en inställning till inre frihet och lösgörande från världsliga ting. Man måste med andra ord vara villig att förlora sitt liv (jfr Mark 8:35) genom att ge upp det, så att alla människor kan bli räddade. På så sätt kommer vi att förenas i evig lycka. Vägen till Jesus leder oss till lycka. Det kommer alltid att finnas ett kors och prövningar på vägen, men slutligen kommer vi alltid att ledas till lycka. Jesus bedrar oss inte. Han lovar oss lycka och han kommer att ge oss det om vi följer hans vägar.

— Från Embracing the Way of Jesus av Påve Franciskus

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med