User Settings

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

I evangelierna hör vi om att Jesus och hans lärjungar ofta drog sig undan för att be. Det föreföll inte som om deras uppdrag gav dem mycket tid för det, men om de inte hade gjort det så ofta, skulle de ha kunnat bli likgiltiga i sitt agerande. Det första steget för att bli aktivt kontemplativ, är att stanna upp.

Att stanna upp ger dig tillfälle att ta en paus och erkänna vad det är som du håller på med, vare sig det gäller ditt arbete eller ditt personliga liv. Det ger dig inte bara den vila du behöver, utan hjälper dig också gå vidare till ditt nästa stadium, reflekterandet.      
Jesus och lärjungarna talade med varandra om allt som de gjorde. De bad, reflekterade och utforskade sina känslor och erfarenheter. Att reflektera över de dagliga erfarenheterna hjälper oss att komma till klarhet över deras djupare innebörd.......
Sedan återvände lärjungarna till sina vardagliga arbetsuppgifter, som också vi måste göra. Nyckeln här ligger i att låta dina reflektioner och din bönetid hjälpa dig att tänka över hur du skall ta itu med dina arbetsuppgifter när du återvänder till dem. Kanske upptäcker du att du behöver mer vila eller att du måste mer fokusera på ett särskilt förhållande. Eller kanske finner du att de åtgärder du ägnat dig åt varit otillfredsställande. Du kanske också upptäcker en önskan att ta nya krafttag i ditt arbete.
Kontemplationen låter oss förnya vårt aktiva liv (arbete, lek och förhållanden etc.) så att allt som vi gör inte mynnar ut i tanklösa handlingar utan snarare förhärligar Gud. Sedan återupprepas cykeln. Dina handlingar leder dig åter till en tid när stannar upp, vilar, reflekterar och sedan återvänder till dina handlingar med ett större mål och syfte.

Andy Otto

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med

Välkommen till Heligt rum!