User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

 Tack vare teknologin kan vi som individer kontrollera mycket av det som vi hör. Vi har vår favoritmusik i mobiltelefonerna, vår podradio, som vi kan lyssna på när vi kör, och våra hörlurar för att slippa ifrån samtalen omkring oss. Vi har fått en allt större förmåga att undvika allt som vi inte vill lyssna på, vare sig det rör sig om ett oinspirerande musikstycke eller en flygvärdinnas säkerhetsinstruktioner. Vi kan ägna mycket av vår tid i en liten kokong med våra favoritljud. 

Det är förvisso trevligt, men kanske har det också en baksida då det riskerar att isolera oss från en vidare värld och hindra oss från att upptäcka ny musik eller ljud som vi älskar. Det finns något att säga om att periodiskt omge sig med egna spellistor och bara lyssna på det som händer omkring oss.
Häromdan prövade jag på att inte lyssna på mina favoritsånger när jag arbetade vid min dataanläggning. I stället lyssnade jag på det som jag kunde höra genom det öppna fönstret. När jag blev uppmärksam på det som hände där ute, insåg jag att det fanns mycket som även ägde rum i mitt lilla granskapshörn.

Av Ginny Kubitz Moyer i dotMagis, bloggen av IgnatianSpirituality.com

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med