User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

Sent på sommaren, när trädgårdstidningarna börjar ge sina läsare råd om att dra upp ogräs, observerade jag att de inte hade uppmärksammat problemen med de motståndskraftiga blommorna som växte året om och som jag planterat under de gångna åren. Där det finns vissa sådana växter, finns det också mindre ogräs att dra upp. Även det mest ihärdiga ogräset kan inte ersätta de odlade plantornas effektivitet för att de odlats med hjälp av bevattning och jord och att solskenet och Gud sedan fick svara för resten.
Gud vårdar oss som en gudomlig trädgårdsmästare, som söker det goda inom oss. Jesus berättar om vetet som växer tillsammans med ogräset, tills det skördas. Vi har alla något av både vete och ogräs inom oss. För att framhäva hur Gud önskar att vi skall fortsätta att växa i Kristus, använder sig Jesus också av bilder som jästen i brödet, liljorna på marken, och mångfaldigandet av bröden. Även vi kan ta itu med våra relationer samt komplexiteten och den oreda, som finns i oss,  genom att vi ägnar oss åt det som redan är kärleksfullt och gott, i stället för att undvika det dåliga. Vi kan då finna, att medan vi strävar efter att växa i kärlek, kommer det att finnas mindre och mindre rum för ogräs.

av Marina McCoy idotMagis, en blog av IgnatianSpirituality.com

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med