User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

Öknamnet ”den tvivlande Thomas” har alltid stört mig. Thomas hade, trots allt en stor tro. Den var tillräcklig för att han skulle ge upp allt han hade, familj, vänner, hemland och karriär, för att följa Jesus. Ändå minns vi honom för en flyktig stund, då han av förståeliga skäl tvivlade. Jag undrar faktiskt hur annorlunda hans reaktion, då han fick höra nyheten om att Jesus levde, skulle ha varit från min egen? När jag placerar mig i bön bredvid Thomas i evangelieavsnittet, ser jag att Thomas, i all sin mänsklighet är en människa.
Eftersom Thomas inte var med de övriga lärjungarna i det Övre rummet, när Jesus först uppenbarade sig för dem, hade hans möte med den uppståndne Kristus fördröjts. I en bemärkelse, hade hans unika erfarenhet av den uppståndne Kristus lett honom till hans egen personliga påsk.
I berättelsen om Thomas, blir vi vittnen till en själs andliga färd, någon som strävar efter att följa Jesus trots en mänsklighet, som är fylld av brister. I Thomas skulle vi också kunna se berättelsen om den ”andre”, som har skilts från en gemenskap, en person, som alla, som strävar efter att följa Jesus i tro och handling, skulle kunna relatera till.

Av Rebecca Ruiz i dotMagis, bloggen av IgnatianSpirituality.com

More Sacred Space

Att be

I kontakt med