User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

Om det är något som står klart när vi tränger in i berättelserna om Jesus och de otaliga helgonen, så är det att livet börjar med en önskan att uppleva äkta och sann kärlek. Det gäller även dagens män och kvinnor, vars önskningar har lett till deras stora generositet. Det är något som alltid blomstrar i skönhet, oberoende av hur stora eller små dess frukter är. Först kan det komma att gälla att lära sig olika sätt att visa generositet och medkänsla. Men efter hand som vår önskan att lyssna på Gud växer, så växer också vår kreativitet och förmåga att få nya idéer och sätt att tjäna den värld som Gud har skapat. Med tiden finner vi att livet leder oss mot en större önskan som är djupt rotad i Guds kärlek och som blomstrar i skönhet, sanning och godhet, särskilt bland dem som mest behöver det.

—Från Living Against the Grain av Tim Muldoon

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med