User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

 Under gymnasieskoletiden fick vi höra och blev varnade, att när vi lämnade skolområdet i våra uniformer, och när vi var uniformsklädda på en restaurang efter skolan, eller befann oss på en skolresa, så representerade vi vår Katedralhögskola och att vårt uppförande när vi bar våra uniformer skedde som representanter för en större grupp högskoleelever. Det fick mig att undra hur det förhöll sig med de kläder som jag inte bar men fortfarande höll fast vid. Vad är det som de säger om mig?

I Kolosserbrevet läser vi att vi framför allt skall ikläda oss kärlek. Det gäller vilka andra kläder vi än har på oss och på vilka sätt vi söker att definiera eller särskilja oss. Som ett mindre påtagligt skoluniformslag förenar oss denna kärlek. Och sättet som vi lever i denna kärlek representerar de flesta kristna. Det ankommer på var och en av oss att göra den unik i hur vi lever i denna kärlek, den andliga versionen av att gå med tokiga strumpor och hemmagjorda juveler. Men denna kärlek måste huvudsakligen ha samma beståndsdelar. ”På grund av vår kärlek kommer de att veta att vi är kristna”, har vi fått höra. Men bara om vi verkligen visar det.

- Från Mercy in the City av Kerry Weber Lynch

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med