User Settings

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

Ignatius uppdrag

 Ignatius blev övertygad om att upplevelsen av Gud på ett direkt och omedelbart sätt, inte var något som särskilt reserverats för några få utvalda mystiker. Om Gud var villig att tala direkt till en syndare, som han själv, skulle han också tala till var och en, åtminstone till den som tog sig tid att vara stilla, lyssna och be. Om människor var villiga att ägna en längre tid i ensamhet, i bön och att dagdrömma om Jesus, som han hade gjort i Loyola och Manresa, skulle han, Ignatius, kunna hjälpa dem att uppleva Gud och lära sig om Guds vilja för dem. Han blev övertygad om att Guds uppdrag till honom var att hjälpa människorna att uppleva Guds närvaro och vilja genom att leda dem att göra hans Andliga Övningar.

- Ronald Modras, Ignatian Humanism

Ignatius hade en mycket optimistisk livssyn. Gud kommer att tala till var och en, oberoende av hur sårad, nedbruten eller syndig denne är. Alla har vi förmågan att höra Gud och ta del i hans gärningar på jorden.
I vilka fall behöver du det självförtroende och den optimism som Ignatius hade? Be Gud om det.     
Ur - An Ignatian Book of Days av Jim Manney
 

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med