User Settings

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

Att läsa och meditera över Saligprisningarna ger oss alltid en glädjefylld upplevelse! Jesus förkunnade dem i sin första stora predikan på stranden av den galileiska sjön. Eftersom det var en mycket stor folksamling där, gick Jesus upp på berget för att undervisa sina lärjungar. Det är därför som den blivit kallad "Bergspredikan". I bibeln betraktas berget som en plats där Gud uppenbarade sig. Genom att predika på berget, visar sig Jesus vara en gudomlig lärare och en ny Moses. Vad säger han oss? Han visar oss vägen till liv, den väg som han själv har tagit. Jesus själv  är vägen, och han förkunnar att denna väg är vägen till sann lycka. Under hela sitt liv, från födseln i Betlehemsstallet till döden på korset och uppståndelsen, förkroppsligade Jesus Saligprisningarna. Alla löften om Guds konungadöme var uppfyllda i honom.
Då Jesus förkunnar Saligprisningarna, ber han oss följa honom och färdas med honom längs kärlekens väg. Det är den enda som leder till evigt liv och det är inte någon lätt färd. Likväl lovar Herren oss sin nåd och han överger oss aldrig. Vi möter så många utmaningar i livet, fattigdom, olyckor, förödmjukelser, kamp för rättvisa, förföljelser, svårigheter med den dagliga omvändelsen, ansträngningar att förbli trogna vårt kall till helighet och mycket annat. Men om vi öppnar dörren för Jesus och låter honom bli en del i våra liv och om vi delar vår glädje och sorg med honom, så kommer vi att uppleva den frid och glädje som bara Gud, som är den oändliga kärleken, kan ge oss.   

- Från Walking with Jesus av påve Franciskus

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med