User Settings

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

 Av Apostlagärningarnas andra kapitel framgår, att den dagen förkunnade apostlarna evangeliet för första gången. När de hade gjort det, hade ytterligare tretusen människor anslutit sig till kyrkan. Det måste ha rört sig om en alldeles enastående förkunnelse.

Vad är det som räknas som makt? Massorna, som samlades för att höra apostlarna, hade inte förstummats av några helanden, underverk eller någon högtflygande retorik. Snarare var det apostlarnas fullständiga brist på hämningar, som fångade dem. Det skedde i så hög grad, att massorna började tala om att dessa Jesu lärjungar hade druckit alltför mycket vin. Och lärjungarna var verkligen, då de predikade berusade, inte av "andar", utan av den helige Ande. Massorna såg en grupp män, som borde ha varit rädda för att uppenbara sig offentligt, men i stället begav sig ut på gatorna, fyllda av ohämmad glädje och entusiasm för Jesus Kristus. Det var denna dramatiska och märkbara förvandling i uppförandet hos denna lilla grupp av tidigare fiskare och tullindrivare, som fångade uppmärksamheten hos tusentals och ledde dem till att ansluta sig den dagen.

- Tagit från Under the Influence of Jesus av Joe Paprocki

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med