User Settings

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

 Ignatius tänkte sig att ett särskilt slags okunnighet var syndens rot. Den dödligaste synden, sade han, är otacksamhet. Den är "orsaken, början och ursprunget till all ondska och synd". Om du frågade ett hundratal människor om namnet på den synd, som är all ondskas ursprung, slår jag vad om att ingen av dem skulle säga otacksamhet, utan i stället stolthet eller olydnad, eller girighet eller vrede. Tanken att vi syndar för att vi inte är tillräckligt medvetna om Guds godhet, skulle förmodligen inte finnas hos så många.
Tacksamhet betydde något annat under Ignatius tid än vad det gör i dag. För oss innebär tacksamhet att sända tackkort för julklappar eller att tacka grannar när de ger oss en hjälpande hand. Det innebär att otacksamhet är något som dåligt uppförande. I Ignatius senmedeltida samhälle hade tacksamheten en mycket alvarligare innebörd, som ingick i en serie ömsesidiga förpliktelser bland de som befann sig i de sociala och politiska hierarkierna. Alla behövde vara medvetna om varandras bidrag. Tacksamheten var något som höll människorna samman. Men de kulturella skillnaderna är bara en del av detta. Genom att framhäva tacksamhetens betydelse, sade Ignatius något om Guds natur. Gud är den generöse givaren, som överöser oss med välsignelser, som solen sänder sina strålar över jorden. Om vi verkligen förstod det, skulle vi besvara Guds kärlek med kärlek. Tacksamhet är ett bra ord för denna grundläggande egenskap i vårt förhållande till Gud. Otacksamhet, eller vår blindhet för vem Gud verkligen är, är sålunda roten till all synd.   
Några av er, som är föräldrar till små barn, har undrat över varför det övre rummet för barnen är stängt under mässan. Tyvärr kan vi inte lämna rummet med små barn obevakat.  ----?

 

Från Jim Manney, God Finds Us, Loyola Press.

 

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med

Välkommen till Heligt rum!