User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

 Psykologer har upptäckt att den mänskliga återhämtningen och förmågan att härda ut är som en emotionell muskel. Det innebär att vi stärker vår återhämtningsförmåga genom de rätta ”övningarna”. Det gäller särskilt följande tre: att visa tacksamhet, vara altruistisk och visa fram en starkare känsla för vad som är meningen med livet.

Om du vill att denna dag skall vara meningsfull måste du ha tålamod. Några av dina planer kommer kanske inte at lyckas. Människorna skall kanske göra dig besviken och du blir kanske besviken på dig själv. Du kommer bara tillrätta med dina misslyckanden genom att stärka din återhämtningsförmåga. Det sker genom att du ständigt fortsätter upp och nerför de hinder du möter under resan genom livet. Du blir starkare genom att skaffa dig följande vanor: att leva för ett syfte som har en stor betydelse för dig, t.ex. genom att vara altruistisk och villig att ge bort något som är viktigt för dig och att alltid tacksam.
I goda tider kommer denna ”cirkel” av ömsesidigt förstärkande vanor göra att ditt liv känns som om du cyklade på jämn mark. Den inneboende kraften stärks och varje tryck på pedalen blir lättare än den föregående. Hur blir det då under de tunga och svåra dagarna? Dina goda vanor kommer att generera den viljekraft du behöver för att sitta kvar på cykeln och fortsätta din väg.

- Från Make Today Matter av Chris Lowney

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med