User Settings

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

Jesus levde ett liv som människa, som Guds sanne Son. Han gjorde det genom att övervinna de frestelser som vi alla ärver när vi födds in i denna värld. På långfredagen gick Jesus mot sin död, förlitande sig på att hans käre Fader skulle förvandla till seger det som föreföll vara hans uppdrags totala nederlag. I trädgården, natten före sin död, verkar det som han för sista gången drabbades av frestelsen att frukta, men han kunde förtröstansfullt lämna över sitt liv till Fadern. Han gick mot döden, i tron på att hans sätt att vara Messias , var sättet att skapa Guds Konungarike och han drog till sig människornas ondska utan att lämna den vidare. Hans tro gjorde det möjligt.
Jesus, hjälp mig att i tro möta världens ondska med den tro som du visade på långfredagen. 

- Tagit från Lenten Meditations by William A. Barry, SJ
 

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med