User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

 Talet om ”segrare” och ”krigare” i fråga om bön är för mig något motsägelsefullt. Kristus uppmanade oss att vara villiga att ta den sista platsen. För mig är det aldrig så mycket en fråga om villighet som ett erkännande av att jag mestadels råkar vara där på grund av slumpen. Jag är inte någon bönekrigare eller någon annan slags stridsman vad det beträffar. Jag är bara  som vem som helst, en människa med stora brister, som är rädd för att inte vara älskad, att dö ensam och omgiven av människor som aldrig agerar som jag vill att de skall göra samt som verkligen vill vara god och ge mitt bidrag till att tjäna.

Att be är som att skriva. Antingen gör vi det eller inte. Att tala om det, läsa böcker om det eller tala med andra människor som gör det, är inte att skriva, och det är inte att be.
Helt klart skall vi inte göra annat medan vi ber. Vi sätter heller inte på TV-n, vi lämnar dataskärmen och lägger undan telefonen. Jag tycker om skenet av ett brinnande ljus, en rökelsesticka och en liten ritual för att markera att jag ämnar ägna tid och rum åt det heliga. Jag bor i en liten enrumsvåning där mint helgade plats råkar vara en grön fåtölj. Du kommer att finna din egen.
Det bästa jag vet är att bara slå mig ner och tala med Gud, att öppna mig för honom eller också att göra vad som än känns bra, angeläget eller naturligt som du inte kan stå emot även om du vill göra det.  
Sådan är kärleken.

—Från Holy Desperation av Heather King

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med