User Settings

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

 Under adventstiden förbereder vi oss, inte bara för Kristi ankomst, utan också för hans återkomst. Varje vecka säger vi i vår trosbekännelse, att det är denna händelse som vi väntar på med sådan glädje. Livet handlar om hur vi klarar av våra slut, inte bara livets slut, utan också slutet på vår barndom, våra förhållanden och en goda hälsa etc. Hur vi säger farväl har större betydelse än hur vi säger god dag eller hallå. Jesus vill att vi inte skall betrakta våra slut med rädsla eller sorg, utan som ett tillfälle för nya möjligheter. Kommer detta slut att föra mig ett steg närmare fulländning, fullständighet och en riklig skörd? 

- Från 2016: A Book of Grace-Filled Days av Jessica Mesman Griffith
 

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med