User Settings

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

Ibland är vi drivna av något jag-vill-det-så-gärna virus. Jag vill så gärna nå företagets högsta position eller attrahera den och den attraktiva personen, eller bli rik, eller erkänd som betydelsefull, eller ha det bästa huset eller leva ett mer spännande liv, etc. Ibland lurar vi oss med att tro, att föremålet för våra känslor (arbetet, bilen, partnern, huset etc.) måste vara det rätta för oss för att vi har en så stark önskan efter det.
Ibland är vår önskningar i själva verket goda vägvisare för vart vi bör gå eller vilken kurs vi bör ta. Men ibland gäller just det motsatta. Det som jag har en så stark längtan efter, kan påverka mitt ego men inte göra något för att främja mitt syfte med livet. Det kan också leda mig bort från mina syften. Girighet, stolthet eller andra tärande syften kan ta oss i sitt grepp och bli alltmer ödeläggande, för att vi inte är fullt medvetna om hur de djupt de har påverkat våra tankesätt. Det är det som Ignatius menade med att hålla fast vid störda känslor som kan underminera  vårt omdöme. 

- Från Heroic Leadership av Chris Lowney

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med