User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

Du kan inte leda andra, om du inte kan leda dig själv. Du kan heller inte leda andra, om du i första hand använder denna förmåga för att tjäna dig själv och ditt ego. Ledarskapet är inte något som handlar om dig, utan om resten av oss, familjen, gemenskapen, kollegorna eller kunderna.
”Övervinn dig själv” är något som vi rättframma New Yorkbor brukar säga. Påven Franciskus använder sig av ett rikligare koncept, ”den autentiska styrkan är att tjäna”. De två fraserna omfattar en ledarskapsparadox. Ledarna måste gräva allt djupare i sitt inre. Men denna inre resa inspirerar dem slutligen att sträva bortom de kortsiktiga horisonter som förminskat så många ledare, vilka aldrig förmått att se bortom sig själva, sina sällskap och ekonomiska förhållanden, utan helt låtit sig styras av sina egon.
De goda ledarna ser längre bort och känner sig kallade att glömma bort sig själva för att tjäna ett större uppdrag än det som gäller deras egna intressen. 

- Från Pope Francis av Chris Lowney
 

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med