User Settings

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

 När jag ser den gråa färgen, får det mig att tänka på dysterhet, låga moln, kyla och regn. Kanske får vi vad vi förväntar oss och jag bör ändra mina förväntningar. Kanske kan det gråas närvaro få oss att i ensamhet reflektera, ägna tid och utrymme åt en god bok och ett livgivande samtal. Kanske kan det öppna dörren till ett helt spektrum av subtila färger som vi aldrig väntade oss finna dolda i det gråa.

Det dagliga livet kan kännas grått  flera månader i taget, särskilt under vinterperioden. Men hur vore det om detta enformiga yttre omfattade en rikedom av okända möjligheter? Ett vänligt ord genljuder stilla under vår dag. En stund av reflektioner drar oss in i ett djupare medvetande om oss själva och en god bok öppnar oss för osynliga perspektiv i det klara ljuset.

Av Margaret Silf in Daily Inspiration for Women

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med