Sacred Space User Settings Menu

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

 

Tålamod och barmhärtighet

I Johannesevangeliet upplever aposteln Thomas Guds barmhärtighet på ett personligt sätt. Den har ett konkret uttryck, den uppståndne Jesus ansikte. Thomas tror inte på de andra lärjungarna när de säger till honom, " vi har sett Herren". Det räcker inte för honom att Jesus har föresagt och lovat det: "På den tredje dagen kommer jag att uppstå." Han vill se och sätta sin hand in i platsen där spikarna trängt in i Jesus sida. Och hur reagerar Jesus? Han visar tålamod och överger inte Thomas när denne framhärdar i sin otrohet. Jesus ger honom en veckas tid och stänger inte dörren utan väntar. Och Thomas erkänner sin egen fattigdom och svaga tro: "Min Herre och min Gud!" Med denna enkla och ända trosfyllda åkallan, besvarar han Jesus tålamod. Han låter sig inneslutas i den gudomliga barmhärtigheten som han ser framför sig i såren i Kristi händer, fötter och öppna sida. Han erfar tillit och är en ny människa, inte längre utan tro utan med tro.

Låt oss också tänka på de två lärjungarna på vägen till Emmaus, deras sorgsna ansikten, deras andefattiga väg och deras förtvivlan. Men Jesus överger dem inte. Han vandrar med dem och inte bara det! Tålmodigt förklarar han bibeltexterna som talade om honom och han stannar kvar för att dela en måltid med dem. Det är hur Gud verkar. Han är inte otålig som vi som ofta vill ha allt med en gång. Bröder och systrar, låt oss aldrig förlora tilltron på Guds tålamod och barmhärtighet!

Från Pope Francis, The Church of Mercy, Loyola Press.

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med