User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

  Var finns Gud?

Överallt!  (Fråga och svar hämtade ur Baltimores Katekes).
En trasig kopia av denna standardtext fanns från år 1985 till slutet av 1960 talet på varje pojkes och flickas skolbänk i de katolska skolorna i Amerika. Du kommer inte att finna någon vuxen katolik som inte kan repetera denna fråga och detta svar. Det är ett enkelt trosuttryck som pekar mot den utvalda delen av allt.
Jag blev förvånad över att inte finna något liknande i den nya Katekesen för den Katolska Kyrkan, men det kanske bara var jag. Baltimore Katekesen är ett sextiotvå sidigt häfte och Vatikanens Katekes har 928 sidor och väger mer än min hjärna. Jag fann ordet allmakt fem gånger i ordregistret men ordet allestädesnärvaro omnämndes inte. Jag tänkte att det här är som att ha en klassisk sångbok av Beatles som inte innehåller visan ”Här, där och överallt.” Å andra hand så informerar inte Baltimore Katekesen om vad påsken innebär. Det kan vara till stor hjälp att äga mer än en katekes.
Det är för att vi aldrig får höra tillräckligt om den underbara katolska tanken, att Gud finns överallt. Nåden finns överallt för Gud är ”här, där och överallt.” Vad skulle kunna vara mer trösterikt? I slutet av romanen En landsortsprästs dagbok ligger en ung präst döende och väntar på att en gammal pastor skall komma för att ge honom den sista smörjelsen. Vännen vid sängkanten oroar sig över att pastorn inte skall komma fram i tid och att prästen inte skall hinna få kyrkans välsignelse. Den döende prästen förnimmer hans oro och med en stapplande men tydlig röst säger han, ”spelar det någon roll? Nåden finns överallt.” Kyrkan finns kanske inte alltid där för oss, men Katolicismen lär oss att Gud alltid finns där. Det är det enda som betyder något.  

- Från Positively Catholic av Michael Leach

More Sacred Space

Att be

Reflecting

I kontakt med