User Settings

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

 Böneförberedelser är viktiga. De ger oss möjlighet att fysiskt forma vår dag för bön och de gör våra sinnen mentalt redo för att be. Samma föreberedelsetankar, som sankt Ignatius gav uttryck för, kan hjälpa oss i våra förberedelser för Fastan.

• Har vi reserverat ett fysiskt böneutrymme för vår fastefärd?
• Under vilken tid kommer vi att be under Fastan?
• Vilka är de "övningar" eller bönemetoder som vi kommer att använda oss av under Fastan?
I våra böneförberedelser ber vi om särskilda nådegåvor. Vilken nåd är det som vi vill fördjupa oss i under Fastan?
• Att fördjupa vår förståelse för Jesu lidande?
• Att vandra med Jesus genom han lidande och uppståndelse?
• Att verka för att övervinna en frestelse som hindrar oss från att helt komma in i Kristi liv?
• Att ge näring åt en ny andlig övning att tända eller inflammera vårt förhållande till Jesus?
Under denna Askonsdagsvecka föreslår jag att vi börjar våra böneförberedelser. Vi kan vända oss till Jesus och fråga, "vilken nåd vill du under de närmaste fyrtio dagarna fördjupa i mig?

Av Becky Eldredge i dotMagis, från bloggen IgnatianSpirituality.com

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med