User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

Människor, som är ovana med att be regelbundet, behöver uppmuntran om att det har sitt värde, även om det ofta inte är särskilt roligt. Jesus och helgonens exempel påminner oss om att sökandet efter Gud, alltid är en källa till deras glädje, även då de råkat ut för fruktansvärda lidanden. Dessa människor visar oss att den målmedvetna  kärleken till bönen och vad de gör med sina liv har sin grund i att de ber. För dem är bönen ett livgivande blod för deras själar och det ger dem styrka att möta svårigheter och behålla sin förtröstan på Guds omsorg om dem. Bönen genomsyrar allt i deras liv och leder till att deras liv blir till en bön. 
Under årens lopp blir slutligen det, som kräver vår största omsorg, något väsentligt för oss . Det är också något som gäller bönen. Jesu liv var ett ständigt vittnesmål som Gud. Men också Jesus drog sig under viktiga stunder tillbaka för att vara ensam med Gud. Att söka Gud i allt, kan göra det möjligt för oss, som för Jesus, att göra varje stund i vårt liv till en bön. Men vi måste också, som Jesus, ägna tid åt att vara ensamma med Gud.

— Tagen från The Ignatian Workout av Tim Muldoon

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med