User Settings

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

Hur skall vi tolka de ömsom slumpvisa och misslyckade, oväntade och oförutsebara riktningarna i våra liv? Vad händer när död och ekonomiska olyckor tvingar oss att reflektera över vad vi verkligen vill med våra liv, när lärare och mentorer finner och odlar en talang hos oss, som vi inte visste att vi hade, när vi lyckas med något bortom vår vildaste fantasi, när överordnade styr våra karriärer i slumpartade riktningar, när vi inte får en anställning som vi verkligen ville ha, när vänner pekar ut möjligheter för oss, som vi inte visste att fanns, eller när vi envisas med att, mot alla chanser till framgång, fortsätta en personlig passion, för att slutligen finna att vår framgång och vårt förverkligande slutligen kom till stånd? Eller verkar också Gud på något obeskrivligt sätt, som författaren Hopkins säger, "spelar på tiotusentals platser/ ljuvlig i lemmar och förtjusande i ögon som inte är hans"? Varför inte båda?

- Tagen från Heroic Living by Chris Lowney

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med