User Settings

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid ditt databord. Till hjälp använder du dataskärmens vägledning för de bibelstycken som särskilt valts ut för varje dag.

Börja be »

Något att tänka på och be om denna vecka

Håll fast vid vad du håller på med

Låt oss alla hålla fast vid den kallelse som Gud har gett oss. Fienden är van vid att fresta dem i öknen med tankar om vad man skall göra mot sin granne för att förbättra denne. De som hjälper sin granne kommer han att föreslå ett fulländat och välförtjänt liv i ensamhet. På så sätt håller han fast vid det som är långt borta för att hindra oss från att dra fördel av det som gäller oss nu.
- S:t Ignatius Loyola, The Letters of St. Ignatius of Loyola, William J. Young

Frestelsen kommer till oss i en attraktiv förpackning. En av Ignatius regler för att skärpa vårt omdöme är att "kännetecknet för den onde anden är att den antar uppenbarelsen av en ljusets ängel".
Reflektera över dina åtaganden. Är du böjd att ändra några av dem? Varför?
Ur - An Ignatian Book of Days av Jim Manney

Mera Heligt rum

Att be

I kontakt med